Komunitní plánování sociálních služeb

Posláním komunitního plánování je zajišťování dostupnosti sociálních služeb.

Komunitní plánování je metoda, která je postavena na zapojení subjektů, kterých se poskytování sociálních služeb dotýká. Komunitní plánování je nepřetržitý proces, který zapojuje do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb tyto tři skupiny aktérů:

  1. Uživatelé (potřební, např. senioři, zdravotně znevýhodnění, zdravotně postižení a jejich rodiny, problémová mládež atd.)
  2. Poskytovatelé (např. domovy pro seniory, pečovatelská služba, azylové domy a celá řada dalších)
  3. Zadavatelé (zejména obce a města).

Vhodné je také zapojit i zástupce veřejnosti, kterým je téma sociálních služeb blízké. Díky tomuto procesu je možné zmapovat skutečné potřeby občanů žijících v našem regionu a poté naplánovat efektivní a dostupné sociální služby pro dané období.

Na Židlochovicku jsme začali komunitně plánovat již od roku 2006 vyškolením první triády, školení tehdy zajišťoval Jihomoravský krajský úřad. Na základě vzájemné dohody spolupracuje Město Židlochovice s Jihomoravským krajským úřadem na tvorbě střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji.

Koordinátorkou komunitního plánování za ORP Židlochovice je Mgr. Lenka Brázdová, vedoucí Pečovatelské služby Židlochovice.

Naše strategické dokumenty: 

  • Komunitní plán sociálních služeb SO ORP Židlochovice na období 2020–2023 ikona souboruZDE
  • Komunitní plán sociálních služeb pro období 2016–2019 ikona souboruZDE
  • Komunitní plán sociálních služeb pro ORP Židlochovice období 2011–2015 ikona souboruZDE

  • Akční plán sociálních služeb SO ORP Židlochovice 2022 ikona souboruZDE
  • Akční plán sociálních služeb SO ORP Židlochovice 2021 ikona souboruZDE
  • Akční plán sociálních služeb SO ORP Židlochovice 2020 ikona souboruZDE (Je součástí KPSS20-23, od str. 77 po str. 95)
  • Akční plán sociálních služeb SO ORP Židlochovice 2019 ikona souboruZDE

Pracujeme na Komunitním plánování 20202023

Díky navázání spolupráce se skupinou MAS Podbrněnsko a podporou Evropského sociálního fondu pro zaměstnanost EU vznikl projekt pro zlepšení koordinace a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb v regionu. 

Prozatím se nám v rámci projektu podařilo vydat Rukověť pro rodiny na Židlochovicku 2019. Tato rukověť slouží jako příručka pro všechny, kdo hledají pomoc, radu, či kontakt v různých složitých životních situacích. Najdete zde všechny potřebné informace, které Vám pomohou zorientovat se v sociálních a zdravotních službách.

Celou rukověť naleznete v elektronické podobě ZDE

Rukověť posloužila i při pořádání Burzy sociálních služeb dne 8.6. v Židlochovicích. Burza proběhla představením poskytovatelů sociálních služeb na Židlochovicku široké veřejnosti. Občané i kolemjdoucí tak měli možnost poradit se, či získat užitečné kontakty a odkazy.

Jak probíhá práce na komunitním plánování

Ve spolupráci s místní akční skupinou MAS Podbrněnsko jsme získali projekt na podporu komunitního plánování v našem regionu. Projekt je realizován od února 2018 do konce roku 2019. Do aktivit bude zapojena celá řada osob spojených s komunitním plánováním, ať už jsou to zástupci uživatelů služeb, poskytovatelů či zadavatelů. Součástí projektu je tvorba akčních plánů a komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na další období.

20.10.2017 10:26:26 - aktualizováno 20.8.2019 10:43:12 | přečteno 403x | martina.maca | Celý článek
 

Dotační program na podporu sociálních služeb

V rámci procesu komunitního plánování se stále řeší financování sociálních služeb. Většina služeb má vícezdrojové financování. V našem regionu došlo na základě společné dohody starostů obcí a na základě  stanovených pravidel Jihomoravského kraje k vytvoření dotačního programu na spolufinancování sociálních služeb v našem regionu. Dotační program „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice“ u nás funguje od roku 2015.

20.10.2017 10:25:53 - aktualizováno 24.7.2019 10:33:34 | přečteno 397x | martina.maca | Celý článek
 
Vytvořeno 20.10.2017 10:19:43 - aktualizováno 17.1.2020 12:40:50 | přečteno 1440x | martina.maca
load