Komunitní plánování sociálních služeb

1e27bfad d768 11e8 b956 00155d092b7e logo projektu bar

Posláním komunitního plánování je zajišťování dostupnosti sociálních služeb.

Komunitní plánování je metoda, která je postavena na zapojení subjektů, kterých se poskytování sociálních služeb dotýká. Komunitní plánování je nepřetržitý proces, který zapojuje do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb tyto tři skupiny aktérů:


  1. Uživatelé (potřební, např. senioři, zdravotně znevýhodnění, zdravotně postižení a jejich rodiny, problémová mládež atd.)
  2. Poskytovatelé (např. domovy pro seniory, pečovatelská služba, azylové domy a celá řada dalších)
  3. Zadavatelé (zejména obce a města).

Vhodné je také zapojit i zástupce veřejnosti, kterým je téma sociálních služeb blízké. Díky tomuto procesu je možné zmapovat skutečné potřeby občanů žijících v našem regionu a poté naplánovat efektivní a dostupné sociální služby pro dané období.

Na Židlochovicku jsme začali komunitně plánovat již od roku 2006 vyškolením první triády, školení tehdy zajišťoval Jihomoravský krajský úřad. Na základě vzájemné dohody spolupracuje Město Židlochovice s Jihomoravským krajským úřadem na tvorbě střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji.

Koordinátorkou komunitního plánování za ORP Židlochovice je Mgr. Lenka Brázdová, vedoucí Pečovatelské služby Židlochovice.


Naše strategické dokumenty: 

  • Komunitní plán sociálních služeb SO ORP Židlochovice na období 2020–2023-  ikona souboruZDE

  • Akční plán sociálních služeb SO ORP Židlochovice  2019 -  ZDE

  • Komunitní plán sociálních služeb pro období 2016 až 2019  ikona souboruZDE

  • Komunitní plán sociálních služeb pro ORP Židlochovice období 2011 – 2015 – ikona souboruZDEPracujeme na Komunitním plánování 2020 - 2023

Díky navázání spolupráce se skupinou MAS Podbrněnsko a podporou Evropského sociálního fondu pro zaměstnanost EU vznikl projekt pro zlepšení koordinace a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb v regionu. 

Prozatím se nám v rámci projektu podařilo vydat Rukověť pro rodiny na Židlochovicku 2019. Tato rukověť slouží jako příručka pro všechny, kdo hledají pomoc, radu, či kontakt v různých složitých životních situacích. Najdete zde všechny potřebné informace, které Vám pomohou zorientovat se v sociálních a zdravotních službách.

Celou rukověť naleznete v elektronické podobě ZDE

Rukověť posloužila i při pořádání Burzy sociálních služeb dne 8.6. v Židlochovicích. Burza proběhla představením poskytovatelů sociálních služeb na Židlochovicku široké veřejnosti. Občané i kolemjdoucí tak měli možnost poradit se, či získat užitečné kontakty a odkazy. Jak probíhá práce na komunitním plánování

Ve spolupráci s místní akční skupinou MAS Podbrněnsko jsme získali projekt na podporu komunitního plánování v našem regionu. Projekt je realizován od února 2018 do konce roku 2019. Do aktivit bude zapojena celá řada osob spojených s komunitním plánováním, ať už jsou to zástupci uživatelů služeb, poskytovatelů či zadavatelů. Součástí projektu je tvorba akčních plánů a komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na další období.

20.10.2017 10:26:26 - aktualizováno 20.8.2019 10:43:12 | přečteno 230x | martina.maca | Celý článek
 

Burza sociálních služeb

burza 2

V sobotu 8. června jste mohli v rámci farmářských trhů zavítat také na Burzu sociálních služeb. Burza byla uspořádána jako součást právě probíhajícího projektu Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice, který realizuje Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek, ve spolupráci s Městem Židlochovice.

15.8.2019 9:47:08 - aktualizováno 22.8.2019 13:51:57 | přečteno 211x | lenka.brazdova | Celý článek
 

Dotační program na podporu sociálních služeb

V rámci procesu komunitního plánování se stále řeší financování sociálních služeb. Většina služeb má vícezdrojové financování. V našem regionu došlo na základě společné dohody starostů obcí a na základě  stanovených pravidel Jihomoravského kraje k vytvoření dotačního programu na spolufinancování sociálních služeb v našem regionu. Dotační program „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice“ u nás funguje od roku 2015.

20.10.2017 10:25:53 - aktualizováno 24.7.2019 10:33:34 | přečteno 278x | martina.maca | Celý článek
 
Vytvořeno 20.10.2017 10:19:43 - aktualizováno 17.1.2020 12:40:50 | přečteno 927x | martina.maca
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979 

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí: 8.00-17.00
středa:   8.00-17.00

Doporučujeme se objednat přes
REZERVAČNÍ SYSTÉM.

Podatelna tel.: +420 547 428 711

Nádražní 750

Pracovní doba podatelny:
pondělí:  7.30 - 17.00
úterý:      7.30 - 15.00 
středa:    7.30 - 17.00 
čtvrtek:   7.30 - 15.00 
pátek:     7.30 - 14.00

Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 44 118 734
Za týden: 751 741
Za den: 13 626
Online návštěvníků: 85
load