O službě

Pečovatelská služba má v Židlochovicích a okolí již mnohaletou tradici. Známá je především starším lidem, kteří ji hojně využívají. Za celá desetiletí prošla pečovatelská služba mnoha organizačními změnami a od dubna roku 2006 se stala organizační složkou města Židlochovice.

Pečovatelská služba poskytuje péči v mezích zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, je službou terénní a je poskytována v domácnostech klientům v Židlochovicích, obyvatelům Domu s pečovatelskou službou v Židlochovicích, občanům ve všech obcích regionu Židlochovice a ve městě Modřice.

babickadedecek

Veřejný závazek 

Posláním Pečovatelské služby Židlochovice je pomoc a podpora osobám, které se ocitly v obtížné sociální situaci - seniorům, zdravotně postiženým a rodinám s dětmi. Posláním pečovatelské služby je vést naše klienty k samostatnosti, rozvíjení vlastních schopností při sebeobsluze, nebo při péči o jejich domácnost tak, aby svoji situaci zvládli vlastními silami. Kvalitním poskytováním služby a individuálním přístupem podporujeme klienty zůstat v náročných životních situacích co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, žít důstojně a zapojovat se do běžného života společnosti. 

Cíle služby

 • Překonat klientům období nemoci nebo nepříznivé sociální situace a docílit návrat ke svému původnímu životnímu stylu.        
 • Umožnit klientům zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí a oddálit jejich umístění do zařízení sociální péče.

Zásady při poskytování služby

 • službu poskytujeme bez ohledu na náboženské vyznání, rasu a pohlaví
 • individuální přístup ke klientovi a jeho potřebám
 • jednáme s klientem na partnerské úrovni, dáváme mu možnost volby
 • zachováváme klientům soukromí a chráníme jejich důstojnost
 • respektujeme klientovy nároky a přání, týkající se jeho sociálního prostředí a jeho potřeb
 • podporujeme klienty k návratu ke svým zvyklostem, k soběstačnosti, k návratu do společnosti, aby nesetrvávali dlouhodobě závislí na poskytované službě
 • zachováváme nestrannost k rodinným vztahům klienta

Komu službu poskytujeme:

 • Osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického nebo dlouhodobého onemocnění, nebo zdravotního postižení
 • Osobám pobírajícím starobní nebo invalidní důchod, které  nezvládají  obstarat si své základní životní potřeby a nutné práce v domácnosti
 • Rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby (např. při narození trojčat, těžce tělesně postiženým rodičům, nebo dětem)
 • Službu poskytujeme občanům (viz. bod 1-3) na území města Židlochovice, v okolních obcích regionu a ve městě Modřice ve vymezeném čase

Komu a kdy službu neposkytneme:

 • Osobám, jejichž zdravotní stav nevyžaduje pomoc jiné osoby
 • Osobám s infekčním onemocněním
 • Osobám, které komunikují pouze ve znakové řeči nebo v Brailově písmu
 • Osobám, které požadují takové činnosti, které služba neposkytuje
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje komplexní péči v pobytovém zařízení
 • Službu neposkytneme, pokud nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby

VÝROČNÍ ZPRÁVY

Vytvořeno 21.4.2015 16:31:37 - aktualizováno 7.11.2018 13:33:08 | přečteno 1694x | Jiří Třísko
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979 

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí: 8.00-17.00
středa:   8.00-17.00

Doporučujeme se objednat přes
REZERVAČNÍ SYSTÉM.

Podatelna tel.: +420 547 428 711

Nádražní 750

Pracovní doba podatelny:
pondělí:  7.30 - 17.00
úterý:      7.30 - 15.00 
středa:    7.30 - 17.00 
čtvrtek:   7.30 - 15.00 
pátek:     7.30 - 14.00

Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 43 041 096
Za týden: 461 807
Za den: 25 742
Online návštěvníků: 242
load