O službě

Veřejný závazek 

 • Posláním Pečovatelské služby Židlochovice je pomoc a podpora osobám, které se ocitly v obtížné sociální situaci - seniorům, zdravotně postiženým a rodinám s dětmi. Posláním pečovatelské služby je vést naše klienty k samostatnosti, rozvíjení vlastních schopností při sebeobsluze, nebo při péči o jejich domácnost tak, aby svoji situaci zvládli vlastními silami. Kvalitním poskytováním služby a individuálním přístupem podporujeme klienty zůstat v náročných životních situacích co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, žít důstojně a zapojovat se do běžného života společnosti. 

Cíle služby

 • Překonat klientům období nemoci nebo nepříznivé sociální situace a docílit návrat ke svému původnímu životnímu stylu.
 • Umožnit klientům zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí a oddálit jejich umístění do zařízení sociální péče.

Zásady při poskytování služby

 • službu poskytujeme bez ohledu na náboženské vyznání, rasu a pohlaví
 • individuální přístup ke klientovi a jeho potřebám
 • jednáme s klientem na partnerské úrovni, dáváme mu možnost volby
 • zachováváme klientům soukromí a chráníme jejich důstojnost
 • respektujeme klientovy nároky a přání, týkající se jeho sociálního prostředí a jeho potřeb
 • podporujeme klienty k návratu ke svým zvyklostem, k soběstačnosti, k návratu do společnosti, aby nesetrvávali dlouhodobě závislí na poskytované službě
 • zachováváme nestrannost k rodinným vztahům klienta

Komu službu poskytujeme:

 • Osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického nebo dlouhodobého onemocnění, nebo zdravotního postižení
 • Osobám pobírajícím starobní nebo invalidní důchod, které  nezvládají  obstarat si své základní životní potřeby a nutné práce v domácnosti
 • Rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby (např. při narození trojčat, těžce tělesně postiženým rodičům, nebo dětem)
 • Službu poskytujeme občanům (viz. bod 1-3) na území města Židlochovice, v okolních obcích regionu a ve městě Modřice ve vymezeném čase

Komu a kdy službu neposkytneme:

 • Osobám, jejichž zdravotní stav nevyžaduje pomoc jiné osoby
 • Osobám s infekčním onemocněním
 • Osobám, které komunikují pouze ve znakové řeči nebo v Brailově písmu
 • Osobám, které požadují takové činnosti, které služba neposkytuje
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje komplexní péči v pobytovém zařízení
 • Službu neposkytneme, pokud nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby

Výroční zprávy:

Vytvořeno 15.2.2022 11:52:48 | přečteno 2450x | Jiří Třísko
load