O službě

Služba je poskytována v bezbariérové budově přizpůsobené tak, aby splňovala vše, co je třeba k bezpečnému a kvalitnímu poskytování našich služeb. Denní stacionář je vybaven několika typy kompenzačních pomůcek, které vedou ke kvalitnějšímu poskytování služby. Máme k dispozici například polohovací lůžka, vlastní invalidní vozík a chodítko nebo hydraulický zvedák. Všechny kompenzační pomůcky mohou v rámci Denního stacionáře klienti využít.

Denní kapacita služby je 10 klientů.

Cíl služby

Cílem služby je pomoc a podpora při rozvíjení a udržení klientových dovedností a zájmů, podpořit klienta v začlenění do společnosti, udržení sociálních návyků a podpora při smysluplném využití volného času.

Zásady poskytování služby

Služba je poskytována na základě individuálního přístupu ke každému klientovi. Při poskytování služby jsou dodržovány všechny etické zásady a je zachovávaná klientova důstojnost. Služba podporuje klientovu samostatnost a je poskytována podle jeho potřeb a přání.

Komu je služba poskytována

Služba je určena pro osoby ve věku 16-65 let se zdravotním nebo s mentálním postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Komu služba není poskytována

Naše služba není určena pro osoby s těžkým stupněm smyslových vad (ztráta zraku či sluchu), osoby s těžkým, hlubokým mentálním postižením, osoby s poruchami chování, které by vážným způsobem narušovaly kolektivní soužití, osoby mladším 16-ti let a pro osoby starší 65-ti let.

Rozsah poskytované služby

Na základě zákona 108/2006 sb. o sociálních službách, v souladu s §46, služba zahrnuje následující činnosti v rozsahu úkonů dle §12 vyhlášky č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

  • Podpora, případně pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (oblékání svlékání, podávání jídla a pití, přesun na lůžko nebo vozík, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřních prostorech apod.).
  • Podpora, případně pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Poskytnutí oběda v den, kdy čerpá služby v denním stacionáři. V případě poskytnutí oběda je minimální doba pobytu 4 hodiny.
  • Podpora zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (návštěvy představení, výstav, výlety, veřejná vystoupení).
  • Sociálně terapeutické činnosti vedoucí k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování.
  • Výchovné, vzdělávaní a aktivizační činnosti (volnočasové a zájmové aktivity, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, pracovně výchovné činnosti atd.)
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při jednání na úřadech, na poště adt.).

2023

DS_02.jpg

DS_02.jpg

 
DS_04.jpg

DS_04.jpg

 
DS_01.jpg

DS_01.jpg

 
DS_05.jpg

DS_05.jpg

 
DS_03.jpg

DS_03.jpg

 
DS_06.jpg

DS_06.jpg

 
 
Vytvořeno 20.7.2023 12:51:33 | přečteno 111x | martinamaca
load