Komise KPSS

Hlavním orgánem, který komunitní plánování řídí je Komise pro plánování sociálních služeb, jako poradní orgán Rady města Židlochovice.  První komise byla ustanovena v roce 2020 z důvodu zajištění stálého fungování celého procesu. Komise je složena ze zástupců zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb a dalších aktérů zabývajících se sociální problematikou.

Na volební období 2022-2026 byla komise ustanovena v tomto složení:

Mgr. Jan Oujeský

tajemník komise

MAS Podbrněnsko

Mgr. Monika Bára Plavcová předsedkyně komise sociální pracovnice Villa Martha

Mgr. Lenka Brázdová

zástupkyně předsedkyně komise

Pečovatelská služba Židlochovice

Mgr. Ivana Kováčiková koordinátorka KPSS 

Ing. Jana Richterová

 

město Židlochovice - odd. projektů a dotací

Tomáš Klášterecký, DiS.

 

pracovník KC Židlochovice

Mgr. Magda Mlejnková

 

místostarostka Rajhrad

Mgr. Lenka Ungrová

 

starostka Holasice

Mgr. Zdeněk Strašák

 

ředitel Charita Rajhrad

Miloslav Kavka

 

MAS Podbrněnsko

Bc. Ondřej  Plhal

 

ÚP Židlochovice

Milan Šebek

 

vedoucí MP Židlochovice

Dana Mašová

 

uživatel

Marie Vaculková

 

uživatel

Mgr. Veronika Křižovičová MBA

 

ředitelka Domov Matky Rosy

Zdeněk Choura

 

Unie Pečujících

Zápisy z jednání komise:

Komise se při svých jednáních řídí statutem a jednacím řádem.

Vytvořeno 9.3.2023 12:10:16 | přečteno 51x | martinamaca
load