Komunitní plánování sociálních služeb

Posláním komunitního plánování je zajišťování dostupnosti sociálních služeb.

Komunitní plánování je metoda, která je postavena na zapojení subjektů, kterých se poskytování sociálních služeb dotýká. Komunitní plánování je nepřetržitý proces, který zapojuje do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb tyto tři skupiny aktérů:

  • Uživatelé (potřební, např. senioři, zdravotně znevýhodnění, zdravotně postižení a jejich rodiny, problémová mládež atd.)
  • Poskytovatelé (např. domovy pro seniory, pečovatelská služba, azylové domy a celá řada dalších)
  • Zadavatelé (zejména obce a města).

Vhodné je také zapojit i zástupce veřejnosti, kterým je téma sociálních služeb blízké. Díky tomuto procesu je možné zmapovat skutečné potřeby občanů žijících v našem regionu a poté naplánovat efektivní a dostupné sociální služby pro dané období.

Na Židlochovicku jsme začali komunitně plánovat již od roku 2006 vyškolením první triády, školení tehdy zajišťoval Jihomoravský krajský úřad. Na základě vzájemné dohody spolupracuje Město Židlochovice s Jihomoravským krajským úřadem na tvorbě střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji.

Na těchto stránkách najdete informace o samotném procesu komunitního plánování, můžete se seznámit se strategickými dokumenty, naleznete tu přehled sociálních služeb v regionu včetně kontaktů a odkazů na ně.

Koordinace komunitního plánování:

Mgr. Lenka Brázdová
metodik KPSS za ORP Židlochovice
 
+420 547 238 578
+420 604 290 417   
lenka.brazdova@zidlochovice.cz  
Ing. Jana Richterová
projektová manažerka KPSS
+420 547 426 013
+420 604 290 408 
jana.richterova@zidlochovice.cz
Mgr. Ivana Kováčiková
koordinátorka KPSS
+420 604 290 315 ivana.kovacikova@zidlochovice.cz 


load