Organizační struktura

Orgány projektu: 
Koordinační skupina – Realizační tým projektu, který zajišťoval celý chod projektu po stránce odborné i procesní (např. pořádání PS a ŘS, předávání informací orgánům projektu i další zainteresované veřejnosti, zajištění spolupráce s dalšími subjekty v oblasti sociálních služeb, vypracování náležitých podkladů, zajištění účetnictví projektu atd.). Koordinační skupina se skládala z administrativního týmu (projektový manažer, administrativa a účetní) a z odborného týmu (odborník na strategické plánování, metodik a odborný konzultant). 

Řídicí skupina – Platforma partnerství zainteresovaných skupin z oblasti sociálních služeb v regionu, jejímž smyslem bylo posílit vazby a vzájemnou spolupráci, dohlížet na práci KS a PS, komplexně se podílet na procesu plánování, vzniku i schválení Komunitního plánu sociálních služeb a Akčního plánu sociálních služeb 2019. Řídicí skupina měla celkem 15 členů – 5 zástupců zadavatelů a zřizovatelů sociálních služeb, 5 zástupců poskytovatelů sociálních služeb a 5 zástupců uživatelů sociálních služeb, případně jejich rodinní příslušníci. •Koordinační skupina = realizační tým projektu •Administrativní tým •Odborný tým Koordinační skupina •Nejvyšší orgán projektu •Zaštiťuje a dohlíží na práci KS a PS •Schvaluje výstupy projektu Řídicí skupina •PS Sociální poradenství •PS Služby sociální péče •PS Sociální prevence Pracovní skupiny 7 

Pracovní skupina – Odborníci a subjekty z oblasti sociálních služeb v regionu, kteří hodnotí současný stav sociálních služeb, hledají řešení jednotlivých problematických oblastí, podíleli se na vzniku Komunitního plánu sociálních služeb a Akčního plánu sociálních služeb. Dlouhodobou spoluprací vznikla jedna pracovní skupina o 16 členech v jedné pracovní skupině, která jde napříč konkrétními oblastmi sociálních služeb: Sociální poradenství, Služby sociální péče a Služby sociální prevence.

Složení komise, složená z klientů a poskytovatelů sociálních služeb, zadavatelů a veřejnosti ORP Židlochovice, pro volební období 2022-2026:
Mgr. Monika Bára Plavcová- předseda 
Mgr. Jana Surovcová  - zástupce předsedy
Mgr. Jan Oujeský - tajemník 
Mgr. Lenka Brázdová 
Ing. Jana Richterová 
Mgr. Zdeněk Strašák 
Mgr. et Bc. Lenka Brázdová ml., DiS. 
Mgr.Veronika Křižovičová 
Milan Šebek 
Mgr. Lenka Ungrová 
Dana Mašová 
Marie Vaculková 
Zdeněk Choura 
Bronislava Migotová 
Bc. Ondřej Plhal 
Mgr. Magda Mlejnková

Vytvořeno 23.2.2023 12:42:28 | přečteno 16x | janasurovcova
load