Denní stacionář Židlochovice

Poslání denního stacionáře Židlochovice vychází s individuálních potřeb klientů. Důležitá je především podpora rozvoje samostatnosti, motivace k činnostem, zájmům a posilování sociálního začleňování. Sociální služba musí být poskytována v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv. 

Cílová skupina: služba je určena pro osoby s mentálním postižením a kombinovaným postižením ve věku 18 až 64 let.


Internetové stránky:  Facebook:   
www.zidlochovicelidem.czDenní stacionář Židlochovice

Kontakty:  
Mgr. et Bc. Lenka Brázdová, DiS
vedoucí denního stacionáře,
sociální pracovník
 +420 737 635 203
stacionar@zidlochovice.cz
   
Adresa: Masarykova 115
667 01 Židlochovice
 
   
Provozní doba:  
pondělí–pátek:
7:00–17:00


load