První písemné zmínky

Listina z doby krále Václava I.

Židlochovice vznikly na výhodném sídelním prostoru na soutoku Svratky s Cezavou a na úpatí svahu kopce Výhonu. Archeologické důkazy pradávného osídlení pocházejí z doby příchodu Slovanů do našich zemí.

Od těch dob je místo neustále osídleno a přečkalo všechny pohromy jež Moravu během dlouhé řady staletí potkaly. 

Jméno slovanské osady je odvozeno od jména snad stařešiny rodu Židlocha. Lid Židlích byli Židlochovici, osada v níž žili byli Židlochovice.

Listina z doby krále Václava I., která byla vydána pro kostel sv. Petra v Brně. Je na ní letopočet 1237 a jako jeden ze svědků se uvádí Rym de Selowiz. Listina byla opatřena pečetěmi, ty se však během staletí vydrolily a odpadly. Zbyly po nic jen konopné provázky. Originál listiny je uložena v Moravském zemském archivu v Brně.

Ve 14. století byla ves Židlochovice povýšena v souvislosti se zaváděním pěstování vína na městečko. Markrabě Jošt pro židlochovické vinaře vydává roku 1379 Horenské právo. Do znaku městečka se dostávají hrozny a zůstaly v něm i přes střídání majitelů a společenských řádů dodnes.

Od 24.2.1976 používají Židlochovice městskou symboliku znak a vlajku v této podobě.

Znak města Židlochovice, obrázek se otevře v novém okně"Znakem města Židlochovic je červený štít se zlatou vinnou ratolestí se třemi hrozny, přičemž dva z nich jsou na levé straně na d sebou, třetí pak v horní části strany pravé". (Strany jsou popisovány podle heraldické zásady, tedy z hlediska štítonoše, nikoli pozorovatele.) Červená a zlatá jsou tinkturami znaků Čech a Moravy. Vlastní figura pak připomíná rozkvět vinohradnictví v minulosti i současnosti, jakož i někdejší židlochovické horenské právo.

Vlajka města Židlochovice, obrázek se otevře v novém okněŽidlochovice mají kromě znaku také svou vlajku. Při tvorbě vlajky se vychází z barev znaku. Poměr šířky k délce listu je 2:3. Obdélníkové pole vlajky je rozděleno třemi vodorovnými pruhy v poměru šířek 1:2:1 v barvách žlutá - červená - žlutá. V žerďové části je umístěn židlochovický znak. Od červeného pruhu, na kterém leží, je oddělen žlutým proužkem. Tento proužek není lemem, je úzký jen tak, aby zřetelně odděloval obrys znaku od červeného pruhu.

První písemné zmínky

Archeologické důkazy pradávného osídlení

Archeologické důkazy pradávného osídlení

 
ppz_03-1747-640-480-100

ppz_03-1747-640-480-100

 
Listina z doby krále Václava I.

Listina z doby krále Václava I.

 
Znak Židlochovic

Znak Židlochovic

 
 
Vytvořeno 13.4.2015 11:32:25 | přečteno 2240x | Jiří Třísko
load