Obec Těšany

Územní studie Těšany Kradlov E, J3

schválená 1.11.2021
Pořizovatel : Obecní úřad Těšany
Dokumentace je přístupná na webové adrese pořizovatele -  www.outesany.cz

Zpráva o uplatňování ÚPD

schválená zastupitelstvem obce 19.4.2021Změna č. I ÚP Těšany

Textová část

Výkresová část

Úplné znění ÚP Těšany po změně č. I

Změna č. II ÚP Těšany 

změna je účinná od 8.8.2018

ÚP Těšany

účinný od 31.10.2012 (byl změněn změnou č. II účinnou od 8.8.2018 - viz výše úplné znění ÚP po změně č. II)

Územní studie lokality "J1" Padělky u Moutnic, k.ú. Těšany

Územní studie lokality "Centrum obce - kovárna - zámek", k.ú. Těšany


Územní studie lokality "D1 a D2" Těšany

Pořizovatel schválil možnost využití ÚS:
  • jako územně plánovacího podkladu pro rozhodování v území případě plochy označené jako D1
  • jako územně plánovacího podkladu pro změnu územně plánovací dokumentace případě plochy označené jako D2
Dokumentace územní studie:

Vytvořeno 16.4.2015 11:46:38 - aktualizováno 28.2.2022 9:14:32 | přečteno 5219x | Jiří Třísko
load