Obec Rajhradice

Změna č.1 ÚP Rajhradice

Zastupitelstvo obce rozhodlo o rozdělení Změny č.1 územního plánu na dvě části, Změna č.1.1 ÚP Rajhradice a Změna č. 1.2 ÚP Rajhradice

Změna č.1.2  ÚP Rajhradice

Návrh změny 1.2 ÚP Rajhradice pro opakované veřejné projednání


Změna č.1.1  ÚP Rajhradice

Změna nabyla účinnosti 20.4.2022

Úplné znění územního plánu Rajhradice po změně č.1.1

Územní plán Rajhradice - nový

ÚP nabyl účinnosti 11.12.2020

Textová část

Grafická částZměna č. III ÚPO Rajhradice

Tato změna ÚPD pozbývá platnosti nabytím účinnosti ÚP Rajhradice tj. dnem 11.12.2020

Územní studie lokalita Na stráni

Návrh zprávy o uplatňování ÚPD

Regulační plán Rajhradice - lokalita Z8a

Regulační plán Rajhradice - lokalita Z10 - vydaný

Vytvořeno 18.8.2015 14:06:06 - aktualizováno 20.5.2022 13:23:43 | přečteno 5581x | Jiří Třísko
load