Obec Měnín

Změna č.2 ÚP Měnín - vydaná

Úplné znění ÚP Měnín po změně č. 2 ÚP Měnín

pořizovatel Obecní úřad Měnín

nabytí účinnosti změny 15.7.2021

Změna č.2 ÚP včetně úplného znění ÚP Měnín po změně č.2 je zveřejněno na webových stránkách obce Měnín


Územní studie Lokalita "W1" DUNAVY-jezdecký areál. k.ú. Měnín

pořizovatel Obecní úřad Měnín

studie byla schválena 29.9.2020

Územní studie Lokalita "Veřejná prostranství centrální obytné zóny" ,. k.ú. Měnín

pořizovatel Obecní úřad Měnín
studie byla schválena 9.3.2020

Změna č. I ÚP Měnín - vydaná

Úplné znění ÚP Měnín po změně č. 1

Územní studie Lokalita "O" Pod Vihohrádky, k.ú. Měnín

schválená 23.11.2018

Územní studie Měnín, lokalita "F"Za Hřištěm - schválená

Územní studie lokalita"A3"-Vinohrádky 

 8.12.2021 byla ukončena možnost využití

Územní studie lokalita"A3"-Vinohrádky - revize 2021

pořizovatelem studie - Obecní úřad Měnín - schválení 8.12.2021

Územní studie lokalita"X2,X3,X4 a X5"-Jalovisko - schválenáÚzemní plán Měnín - vydaný

ÚP vznikl úpravou z ÚPO Měnín dle § 188 odst. 1 stavebního zákona

Vytvořeno 16.4.2015 12:46:34 - aktualizováno 8.2.2022 8:48:54 | přečteno 7396x | Jiří Třísko
load