Obec Ledce

Změna č. I územního plánu Ledce

Změna je pořizována zkráceným způsobem  s vyhodnocením jejího vlivu na udržitelný rozvoj území

Opakované veřejné projednání
Návrh změny vč. odůvodnění - textová část:
Návrh změny - grafická část:
Návrh změny - grafická část odůvodnění:
Vyhodnocení vlivů změny č. I ÚP Ledce na udržitelný rozvoj území:


Změna č. III ÚPO Ledce 

Tato změna ÚPD pozbyla platnosti nabytím účinnosti ÚP Ledce tj. dnem 28.6.2014.

  • vydání dne 6.8.2012

text a výkresy vydané změny:

Změna č. IV ÚPO Ledce

Rozhodnutím zastupitelstva obce ze dne 6.8.2012 bylo pořizování změny ukončeno.

návrh zadání

Územní plán Ledce

vydaný

Vytvořeno 16.4.2015 13:01:42 - aktualizováno 19.7.2022 16:45:32 | přečteno 4339x | Jiří Třísko
load