Obec Ledce

Změna č. I územního plánu Ledce

Změna byla pořízena zkráceným způsobem a vydána zastupitelstvem obce Ledce 21.11.2022. 

Textová část změny vč. odůvodnění
Grafická část změny:
Grafická část odůvodnění:


Úplné znění územního plánu Ledce po změně č. 1

Textová část ÚP:

Grafická část ÚP:


Změna č. III ÚPO Ledce 

Tato změna ÚPD pozbyla platnosti nabytím účinnosti ÚP Ledce tj. dnem 28.6.2014.

  • vydání dne 6.8.2012

text a výkresy vydané změny:

Změna č. IV ÚPO Ledce

Rozhodnutím zastupitelstva obce ze dne 6.8.2012 bylo pořizování změny ukončeno.

návrh zadání

Územní plán Ledce

vydaný

Vytvořeno 16.4.2015 13:01:42 - aktualizováno 22.11.2022 12:25:42 | přečteno 4785x | Jiří Třísko
load