Obec Bratčice

Územní plán Bratčice

Návrh územního plánu - upravený pro opakované veřejné projednání

Textová část návrhu vč. odůvodnění:
Grafická část návrhu:
Grafická část odůvodnění:
Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území:


Změna č. IV ÚPO Bratčic 

Návrh zadání

Územní studie - Lokalita R3 ÚPO Bratčice - schválená

Změna č. II ÚPO Bratčice

Zrušením zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje pozbylo pořizování změny významu a bylo zastaveno.

 Změna č. I - část 2 ÚPO Bratčice

Vydané opatření obecné povahy

Změna č. I ÚPO - část 1 ÚPO Bratčice

vydaná ÚPD

Bratčice - změna č. III ÚPO - návrh pro společné jednání

Vytvořeno 16.4.2015 14:38:10 - aktualizováno 29.5.2023 17:29:04 | přečteno 5082x | Jiří Třísko
load