Městys Nosislav

Změna č.1 územního plánu Nosislav

změna se projednává zkráceným postupem
návrh změny pro opakované veřejné projednání

Textová část změny vč. odůvodnění:
Vyhodnocení vlivů změny ÚP na udržitelný rozvoj území:

Úplné znění územního plánu Nosislav po změně č.2

Platné od 17.7.2021 

 Textová část úplného znění ÚP
Grafická část úplného znění ÚP:
Grafická část  odůvodnění ÚP - úplné znění:

Změna č.2 územního plánu Nosislav

Změna nabyla účinnosti 17.7.2021
Textová část změny vč. odůvodnění:
Grafická část změny:

Územní plán Nosislav - vydaný

Územní studie - plochy Z2 dle ÚP Nosislav


Územní studie - plochy Z20 a Z34 dle ÚP Nosislav  - návrh

Zpráva o uplatňování územního plánu Nosislav  v uplynulém období

Návrh
Vytvořeno 16.4.2015 12:37:09 - aktualizováno 23.6.2023 12:12:27 | přečteno 4203x | Jiří Třísko
load