Městys Medlov

Změna č. 1 Územního plánu Medlov

Opakované veřejné projednání změny
změna je pořizována zkráceným postupem (§ 55a a 55b)

Textová část změny včetně odůvodnění

Úplné znění  územního plánu Medlov po změně č.2

Změna č. 2 Územního plánu Medlov

Změna nabyla účinnosti 16.12.2020.

Územní studie "Lokality Z2 a Z3 - Němčické sady" k.ú. Medlov

Územní plán Medlov - vydaný

Vytvořeno 16.4.2015 12:49:05 - aktualizováno 10.3.2022 9:36:33 | přečteno 4093x | Jiří Třísko
load