Městys Medlov

Změna č.1 územního plánu Medlov

nabyla účinnosti 16.7.2022
Textová část vč. odůvodnění
Grafická část
Grafická část odůvodnění

Úplné znění  územního plánu Medlov po změně č.1 

účinné od 16.7.2022

Úplné znění  územního plánu Medlov po změně č.2 

účinné od 16.12.2020 do 16.7.2022

Změna č. 2 Územního plánu Medlov

Změna nabyla účinnosti 16.12.2020.

Územní studie "Lokality Z2 a Z3 - Němčické sady" k.ú. Medlov

Územní plán Medlov - vydaný

Vytvořeno 16.4.2015 12:49:05 - aktualizováno 28.7.2022 17:04:51 | přečteno 5118x | Jiří Třísko
load