Územní plány obcí

projednávaná a projednaná územně plánovací dokumentace 

Mapová služba - Geoportál územního plánování - platná územně plánovací dokumentace

Územní plány jednotlivých obcí a jejich platné (již projednané) změny k nahlédnutí  i tisku v geoportálu územního plánování ORP Židlochovice :

geoportál územního plánování, obrázek se otevře v novém okněPřímé zobrazení a prohlížení územních plánů včetně všech platných změn v návaznosti katastrálních hranic včetně dokumentace a regulativů k funkčním plochám.  Portál je průběžně udržován.

Regulativy ploch, legendy, razítka, textové části, vyhlášky ap. zobrazíte kliknutím v příslušné ploše územního plánu a výběrem odkazu. Informace se zobrazí do nového okna, nebo nové záložky (podle zvoleného prohlížeče).  Ne u všech starších územních plánů je textová část v elektronické podobě a propojení regulativů s plochami k dispozici.

Geoportál funguje také jako wms služba (dle standardu OGS, tento odkaz nelze přímo spustit, je nutno ho připojit do vašeho systému GIS): https://gis.zidlochovice.cz:481/OUT/WMS?Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR)

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje vydalo ZÚR dne 5.10.2016 a účinné jsou od 3.11.2016.

Seznámit se nimi lze na www.zurka.cz.

load