Úřední deska

Vyhledat oznámení
kalendář
kalendář
Číslo jednací Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
20.5.2022-6.6.2022 Záměr Města Újezd u Brna prodeje souboru pozemků a staveb tvořících bývalý vojenský areál - ARMY park Město Újezd u Brna Záměr
20.5.2022-21.6.2022 Výběrové řízení - Psycholog Komunitního centra Židlochovice MěÚ Židlochovice - tajemník -----
18.5.2022-6.6.2022 Záměr prodeje - pozemku parc. č. 23, jehož součástí je budova č. p. 347, zapsaného v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na listu vlastnictví č. 1. pozemku parc. č. 24, zapsaného v katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Židlochovice na listu Město Židlochovice Záměr
18.5.2022-1.6.2022 Nabídka pracovního místa - Úklid budovy Městského úřadu Židlochovice, nám. Míru 152 MěÚ Židlochovice - tajemník Nabídka
16.5.2022-26.5.2022 Pozvánka na 29. zasedání Zastupitelstva města Židlochovice, které se bude konat ve středu 25.května 2021 v 18:00 hod. v Sále Komunitního centra Židlochovice Město Židlochovice Pozvánka
MZi-OD/10213/2022-2 16.5.2022-1.6.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/39513 a místních komunikacích v obci Bratčice z důvodu stavby „Bratčice par. č. 342/2, Novostavba RD – uložení sítí“ MěÚ Židlochovice - OD Veřejná vyhláška
MZi-OD/5116/2022-6 16.5.2022-1.6.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu – Zastávka autobusu „Unkovice, rozc. 0,5“ MěÚ Židlochovice - OD Veřejná vyhláška
MZi- OD/5605/2022-5 16.5.2022-1.6.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu v Židlochovicích, Nádražní 733: „Parkoviště – vyhrazeno pro zaměstnance firmy Draft Inc. s.r.o.“ MěÚ Židlochovice - OD Veřejná vyhláška
16.5.2022-1.6.2022 Oznámení o zveřejnění právního předpisu - Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 10/2020, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy Město Židlochovice Oznámení
16.5.2022-1.6.2022 Oznámení o zveřejnění právního předpisu - Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 7/2020, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy Město Židlochovice Oznámení
16.5.2022-1.6.2022 Oznámení o zveřejnění právního předpisu - Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 11/2020, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy Město Židlochovice Oznámení
16.5.2022-1.6.2022 Oznámení o zveřejnění právního předpisu - Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 9/2020, ,kterou se stanoví ,část společného školského obvodu základní školy Město Židlochovice Oznámení
16.5.2022-1.6.2022 Oznámení o zveřejnění právního předpisu - Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 6/2020, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy Město Židlochovice Oznámení
16.5.2022-1.6.2022 Oznámení o zveřejnění právního předpisu - Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 2/2016, o regulaci provozování hazardních her na území města Židlochovice Město Židlochovice Oznámení
16.5.2022-1.6.2022 Oznámení o zveřejnění právního předpisu - Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 1/ 2017, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí Město Židlochovice Oznámení
16.5.2022-1.6.2022 Oznámení o zveřejnění právního předpisu - Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 1/2014, o regulaci provozní doby hostinských provozoven ve městě Židlochovice Město Židlochovice Oznámení
16.5.2022-1.6.2022 Oznámení o zveřejnění právního předpisu - Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství Město Židlochovice Oznámení
16.5.2022-1.6.2022 Oznámení o zveřejnění právního předpisu - Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 3/2019, o místním poplatku ze psů a o zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 4/2015, o místních poplatcích na území města Židlochovice Město Židlochovice Oznámení
16.5.2022-1.6.2022 Oznámení o zveřejnění právního předpisu Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 2/ 2020, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy Město Židlochovice Oznámení
16.5.2022-1.6.2022 Oznámení o zveřejnění právního předpisu - Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 2/2008, kterou se stanoví společný školský obvod Základní školy Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Město Židlochovice Oznámení
16.5.2022-1.6.2022 Oznámení o zveřejnění právního předpisu - Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 1/ 2020, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy Město Židlochovice Oznámení
16.5.2022-1.6.2022 Oznámení o zveřejnění právního předpisu - Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Město Židlochovice Oznámení
16.5.2022-1.6.2022 Oznámení o zveřejnění právního předpisu - Obecně závazná vyhláška Města Židlochovice č. 3/2020, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy Město Židlochovice Oznámení
16.5.2022-1.6.2022 Oznámení o zveřejnění právního předpisu - Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 3/2008, kterou se stanoví společný školský obvod Základní školy Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Město Židlochovice Oznámení
16.5.2022-1.6.2022 Oznámení o zveřejnění právního předpisu - Obecně závazná vyhláška města Židlochovice č. 2/2011, kterou se stanoví společný školský obvod Základní školy Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Město Židlochovice Oznámení
12.5.2022-30.5.2022 Oznámení o opravě - Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává požární řád města Židlochovice 2/2022 Město Židlochovice Oznámení
12.5.2022-30.5.2022 Oznámení o zveřejnění právního předpisu - Nařízení města Židlochovice č. 1/2021, kterým se stanovují ceny za nájem hrobového místa a služby poskytované V souvislosti s nájmem hrobového místa Město Židlochovice Oznámení
12.5.2022-30.5.2022 Oznámení o zveřejnění právního předpisu - Nařízení města Židlochovice č. 8/2020, kterým se ve městě Židlochovice a jeho katastrálním území vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a Město Židlochovice Oznámení
12.5.2022-30.5.2022 Oznámení o zveřejnění právního předpisu - Nařízení města Židlochovice č. 1/2019, o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Židlochovice Město Židlochovice Oznámení
12.5.2022-30.5.2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Nařízení města Židlochovice kterým se vydává tržní řád 3/2022, Oznámení o opravě Město Židlochovice Oznámení
MZi-OZPSU/7171/2022-1 12.5.2022-30.5.2022 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ ve věci vydání společného povolení ke stavbě: „Přísnotice, ul. Na Dílech Kanalizace a vodovod“ MěÚ Židlochovice - OZPSU Oznámení
11.5.2022-27.5.2022 Adresný záměr výpůjčky pro T.U. Město Židlochovice Záměr
5.5.2022-23.5.2022 Záměr směny pozemků z důvodu výstavby - Obytné čtvrti Chytré Líchy Město Židlochovice Záměr
4.5.2022-do odvolání Změna pobytu, Ohlášení změn pro držitele dočasné ochrany pro občany UA , Leták INFO Ukrajina, MěÚ Židlochovice Oznámení
29.4.2022-23.5.2022 Výběrové řízení na obsazení pozice "pracovník sociálně-právní ochrany dětí - kurátor pro mládež" MěÚ Židlochovice - tajemník Výběrové řízení
28.4.2022-30.5.2022 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné pro svazek Vodovody a kanalizace Židlochovicko za rok 2021 VaK Židlochovicko Oznámení
2045918/22/3000-11460-705400 25.4.2022-27.5.2022 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ - Ve dnech 26. 4. – 26. 5. 2022 bude zpřístupněn k nahlédnutí na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj hromadný předpisný seznam, a to ve dnech pondělí a středa, od 8:00 do 17:00 Finanční úřad pro Jihomoravský kraj Brno Oznámení
OUPSU/2355/2014-169 6.4.2022-24.5.2022 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ V ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU VOJKOVICE A VYHODNOCENÍ JEHO VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ MěÚ Židlochovice - OUPSU Veřejná vyhláška
OUPSU/19457/2016-126 6.4.2022-24.5.2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání ve věci ŘÍZENÍ O UPRAVENÉM NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU UNKOVICE MěÚ Židlochovice - OUPSU Veřejná vyhláška
14.3.2022-do odvolání ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ROZPOČTU 2022 Město Židlochovice Oznámení
UZSVM/B/9109/2022-HMSO 14.3.2022-2.1.2024 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí k.ú. Židlochovice Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
22.2.2022-do odvolání Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti města Židlochovice v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů MěÚ Židlochovice - tajemník Oznámení
12.1.2022-do odvolání Místní poplatky Město Židlochovice Oznámení
22.12.2021-do odvolání Rozpočet Města Židlochovice na rok, 2022, střednědobý výhled na r. 2022-2026 Město Židlochovice Oznámení
22.12.2021-do odvolání Rozpočet ZŠ a MŠ Židlochovice na rok 2022 s výhledem na roky 2023, 2024 Město Židlochovice Oznámení
15.12.2021-do odvolání Oznámení o schválení a zveřejnění v elektronické podobě na stánkách DSO Vodovody a kanalizace - rozpočtové opatření 2/2021 VaK Židlochovicko Oznámení
MZE-49892/2021-16212 15.9.2021-31.12.2022 Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020 Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
UZSVM/B/35059/2021-HMSO 30.8.2021-31.12.2023 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
25.6.2021-do odvolání Závěrečný účet 2020 Město Židlochovice -----
8.6.2021-do odvolání Návrh - Střednědobého výhledu rozpočtu na 2022 a 2023 - VAK Židlochovicko ----- -----
8.6.2021-do odvolání Návrh rozpočtu na rok 2021 - VAK Židlochovicko VaK Židlochovicko -----
8.6.2021-do odvolání Návrh - Závěrečný účet - DSO vodovody a kanalizace Židlochovicko za rok 2020 VaK Židlochovicko -----
UZSVM/B/13229/2021-HMSO 12.4.2021-31.12.2023 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64-65 zákona č. 256/2013 Sb., Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
14.12.2020-do odvolání ZŠ rozpočet na r.2021 s výhledem na r. 2022 - 2023 Město Židlochovice Oznámení
14.12.2020-do odvolání MŠ rozpočet na r.2021 s výhledem na r. 2022 -2023 Město Židlochovice Oznámení
26.10.2020-31.12.2023 Seznam osob nedostatečně zapsaných v katastru nemovitostí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -----
33784/2020-MZE-16212 28.7.2020-31.12.2022 Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020 Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
4.5.2020-do odvolání Řád veřejného pohřebiště města Židlochovice Město Židlochovice Oznámení
17110/2020-MZE-16212 6.4.2020-31.12.2022 Opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení lesního zákona Ministerstvo zemědělství Opatření
JMK 45930/2020 19.3.2020-do odvolání Rozhodnutí - Nařízení nošení ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátoru, šátku, šály a obdobné tkaniny) Hejtman Jmk Rozhodnutí
JMK 45136/2020 17.3.2020-do odvolání ROZHODNUTÍ o nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy Hejtman Jmk Rozhodnutí
16.3.2020-31.12.2023 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64 65 zákona č 256 2013 Sb Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -----
OUPSU/5241/2016-10-100 7.2.2020-do odvolání Oznámení - Veřejná vyhláška - Změna č.I ÚP Těšany MěÚ Židlochovice - OZPSU Veřejná vyhláška
63920/2019-MZE-16212 9.12.2019-31.12.2022 Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
4.10.2019-do odvolání Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2018 Město Židlochovice -----
41508/2019-MZE-16212 2.9.2019-31.12.2022 Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
13.6.2019-do odvolání Smlouvy o dotaci spolkům nad 50 tis Město Židlochovice Oznámení
25.4.2019-do odvolání Oznámení o schválení a zveřejnění v elektronické podobě na stránkách DSO VaK Židlochovicko VaK Židlochovicko Oznámení
18918/2019-MZE-16212 4.4.2019-31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
UZSVM/B/11340/2019-HMSO 1.3.2019-31.12.2023 Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v KN Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
3.12.2018-do odvolání Oznámení o schválení a zveřejnění v elektronické podobě na stránkách DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko - Rozpočtové opatření 1-2018, Rozpočtové provizorium na rok 2019 VaK Židlochovicko -----
UZSVM/B/43697/2018-HMSO 5.9.2018-31.12.2023 Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
13.9.2017-31.12.2023 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§64-65 zákona č.256/2013 Sb. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
13.3.2017-do odvolání Veřejnoprávní smlouvy uzavřené městem Židlochovice Město Židlochovice -----
UZSVM/B/10894/2017-HMSO 27.2.2017-31.12.2023 Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
Vytvořeno 9.4.2015 17:35:26 | přečteno 515784x | tana
load