Úřední deska

Vyhledat oznámení
kalendář
kalendář
Číslo jednací Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
9.8.2022-26.9.2022 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat ve dnech 23. a 24. září 2022 MěÚ Židlochovice Oznámení
4.8.2022-26.9.2022 VOLBY - rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí ORP Židlochovice MěÚ Židlochovice Oznámení
4.8.2022-26.9.2022 VOLBY - rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí ORP Židlochovice MěÚ Židlochovice Oznámení
MZi-OD/15748/2022-2 KR 3.8.2022-19.8.2022 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/416 a místních komunikacích v Židlochovicích z důvodu výstavby protihlukové stěny na ul. Nádražní MěÚ Židlochovice - OD Veřejná vyhláška
3.8.2022-3.10.2022 Výběrové řízení pro obsazení místa samostatný odborný referent stavebního úřadu MěÚ Židlochovice - tajemník Výběrové řízení
MZi-OD/11746/2022-5 KR 1.8.2022-17.8.2022 Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu - parkoviště p.č. 143/25 v k.ú. Měnín (ul. Městečko) MěÚ Židlochovice - OD Veřejná vyhláška
MZi-OZPSU/1158/2022-KV 29.7.2022-15.8.2022 VV - Rozhodnutí - Zahradní sklep - Vojkovice MěÚ Židlochovice - OZPSU Veřejná vyhláška
Č. j.: MZP/2022/710/2751 29.7.2022-15.8.2022 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí k návrhu koncepce „Plán dílčího povodí Dyje 2021 – 2027“ Ministerstvo životního prostředí Stanovisko
OUPSU/19457/2016-149 28.7.2022-15.8.2022 O z n á m e n í – veřejná vyhláška ÚZEMNÍ PLÁN UNKOVICE - vydání MěÚ Židlochovice - OZPSU Veřejná vyhláška
MZi-OZPSU/22775/2020-31 28.7.2022-do odvolání Veřejná vyhláška oznámení o konání veřejného projednání ve věci řízení o ZMĚNĚ č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOSISLAV a vyhodnocení jejích vlivů na udržitelný rozvoj území MěÚ Židlochovice - OZPSU Veřejná vyhláška
MZi-OD/15214/2022-2 27.7.2022-12.8.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III. třídy a místních komunikacích v obci Bratčice z důvodu konání hasičských závodů MěÚ Židlochovice - OD Veřejná vyhláška
MZi-OD/5293/2022-2 25.7.2022-10.8.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ „Syrovice, oprava komunikace U Kostela, 2. etapa – SO 101, SO 102, SO 302, SO 901“ MěÚ Židlochovice - OD Veřejná vyhláška
21.7.2022-15.8.2022 Výběrové řízení - Strážník městské policie v Židlochovice Město Židlochovice - starosta Výběrové řízení
OZPSU/8660/2018-55 20.7.2022-6.9.2022 V e ř e j n á v y h l á š k a - OZNÁMENÍ o konání opakovaného veřejného projednání ve věci úprav návrhu V ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU L E D C E MěÚ Židlochovice - OZPSU Veřejná vyhláška
JMK 102856/2022 14.7.2022-15.8.2022 Zveřejnění oznámení záměru a zahájení zjišťovacího řízení - Prodejna LIDL - Židlochovice Krajský úřad JMK Oznámení
13.7.2022-do odvolání OZNÁMENÍ o schválení a zveřejnění v elektronické podobě na stránkách DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 a 2024, Rozpočet na rok 2022, Závěrečný účet za rok 2021 VaK Židlochovicko Oznámení
MZi-OZPSU/10306/2022-3 4.7.2022-4.10.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy k omezení užívání pitné vody v městysi Nosislav MěÚ Židlochovice - OZPSU Veřejná vyhláška
1.7.2022-do odvolání ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021, Roční zpráva o finanční kontrole za rok 2021, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021, Sestava FIN 2021 Město Židlochovice Oznámení
16.6.2022-do odvolání Ministerstvo vnitra České republiky – Lex Ukrajina II – osvobození od správních poplatků na úseku matrik MěÚ Židlochovice Oznámení
14.6.2022-13.6.2025 Veřejnoprávní smlouva č. 0099/2022 o poskytnuti dotace města Židlochovice Urbánek Tomáš, MVDr. Jindřich Vašák, Vašáková Hana Město Židlochovice Smlouva
14.6.2022-13.6.2025 Veřejnoprávní smlouva č. 0098/2022 o poskytnuti dotace města Židlochovice Brázda Petr Město Židlochovice Smlouva
14.6.2022-13.6.2025 Veřejnoprávní smlouva č. 0097/2022 o poskytnuti dotace města Židlochovice Remunda Luděk Město Židlochovice Smlouva
SPU/204967/2022/123/Hr 10.6.2022-10.12.2022 Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemky v katastrálním území Židlochovice Státní pozemkový úřad Oznámení
31.5.2022-do odvolání VOLBY Počty podpisů na peticích, Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat 23. a 24. září 2022 -podávání, Kontakty na pracovníky registračního úřadu při MěÚ Židlochovice MěÚ Židlochovice - OVS Oznámení
4.5.2022-do odvolání Změna pobytu, Ohlášení změn pro držitele dočasné ochrany pro občany UA , Leták INFO Ukrajina, MěÚ Židlochovice Oznámení
14.3.2022-do odvolání ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ROZPOČTU 2022 Město Židlochovice Oznámení
UZSVM/B/9109/2022-HMSO 14.3.2022-2.1.2024 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí k.ú. Židlochovice Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
22.2.2022-do odvolání Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti města Židlochovice v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů MěÚ Židlochovice - tajemník Oznámení
12.1.2022-do odvolání Místní poplatky Město Židlochovice Oznámení
22.12.2021-do odvolání Rozpočet Města Židlochovice na rok, 2022, střednědobý výhled na r. 2022-2026 Město Židlochovice Oznámení
22.12.2021-do odvolání Rozpočet ZŠ a MŠ Židlochovice na rok 2022 s výhledem na roky 2023, 2024 Město Židlochovice Oznámení
MZE-49892/2021-16212 15.9.2021-31.12.2022 Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020 Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
UZSVM/B/35059/2021-HMSO 30.8.2021-31.12.2023 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
8.6.2021-do odvolání Návrh - Střednědobého výhledu rozpočtu na 2022 a 2023 - VAK Židlochovicko ----- -----
8.6.2021-do odvolání Návrh rozpočtu na rok 2021 - VAK Židlochovicko VaK Židlochovicko -----
8.6.2021-do odvolání Návrh - Závěrečný účet - DSO vodovody a kanalizace Židlochovicko za rok 2020 VaK Židlochovicko -----
UZSVM/B/13229/2021-HMSO 12.4.2021-31.12.2023 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64-65 zákona č. 256/2013 Sb., Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
14.12.2020-do odvolání ZŠ rozpočet na r.2021 s výhledem na r. 2022 - 2023 Město Židlochovice Oznámení
14.12.2020-do odvolání MŠ rozpočet na r.2021 s výhledem na r. 2022 -2023 Město Židlochovice Oznámení
26.10.2020-31.12.2023 Seznam osob nedostatečně zapsaných v katastru nemovitostí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -----
33784/2020-MZE-16212 28.7.2020-31.12.2022 Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020 Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
4.5.2020-do odvolání Řád veřejného pohřebiště města Židlochovice Město Židlochovice Oznámení
17110/2020-MZE-16212 6.4.2020-31.12.2022 Opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení lesního zákona Ministerstvo zemědělství Opatření
JMK 45930/2020 19.3.2020-do odvolání Rozhodnutí - Nařízení nošení ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátoru, šátku, šály a obdobné tkaniny) Hejtman Jmk Rozhodnutí
JMK 45136/2020 17.3.2020-do odvolání ROZHODNUTÍ o nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy Hejtman Jmk Rozhodnutí
16.3.2020-31.12.2023 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§ 64 65 zákona č 256 2013 Sb Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -----
OUPSU/5241/2016-10-100 7.2.2020-do odvolání Oznámení - Veřejná vyhláška - Změna č.I ÚP Těšany MěÚ Židlochovice - OZPSU Veřejná vyhláška
63920/2019-MZE-16212 9.12.2019-31.12.2022 Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
4.10.2019-do odvolání Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2018 Město Židlochovice -----
41508/2019-MZE-16212 2.9.2019-31.12.2022 Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
13.6.2019-do odvolání Smlouvy o dotaci spolkům nad 50 tis Město Židlochovice Oznámení
25.4.2019-do odvolání Oznámení o schválení a zveřejnění v elektronické podobě na stránkách DSO VaK Židlochovicko VaK Židlochovicko Oznámení
18918/2019-MZE-16212 4.4.2019-31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona Ministerstvo zemědělství Veřejná vyhláška
UZSVM/B/11340/2019-HMSO 1.3.2019-31.12.2023 Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v KN Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
3.12.2018-do odvolání Oznámení o schválení a zveřejnění v elektronické podobě na stránkách DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko - Rozpočtové opatření 1-2018, Rozpočtové provizorium na rok 2019 VaK Židlochovicko -----
UZSVM/B/43697/2018-HMSO 5.9.2018-31.12.2023 Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
13.9.2017-31.12.2023 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §§64-65 zákona č.256/2013 Sb. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
13.3.2017-do odvolání Veřejnoprávní smlouvy uzavřené městem Židlochovice Město Židlochovice -----
UZSVM/B/10894/2017-HMSO 27.2.2017-31.12.2023 Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
Vytvořeno 9.4.2015 17:35:26 | přečteno 643093x | tana
load