Vybavení interiéru přístavby a ŠJ ZŠ Židlochovice, II. etapa

Projekt řeší pořízení vybavení přístavby ZŠ Židlochovice nábytkem. Jedná se o nábytek pro nově přistavený pavilon na výuku přírodovědných a technických předmětů a školní jídelny.

jmk

Město Židlochovice v letech 20192020 realizovalo přístavbu učeben – moderní pavilon pro výuku přírodních věd a dále provedlo rekonstrukci školní jídelny a kuchyně.

V nově přistavěném pavilonu na výuku přírodovědných a technických předmětů jsou následující učebny:

  • učebna přírodopisu,
  • učebna chemie,
  • učebna informatiky,
  • učebna fyziky,
  • technologická dílna,
  • badatelna.

A dále se v novém pavilonu nachází technické zázemí učeben v podobě kabinetů a skladů pomůcek.

Zrekonstruovaná školní jídelna jednak navýšila kapacitu obsloužených strávníků a také díky pořízení moderních technologií je umožněna příprava jídla, jež odpovídá soudobým požadavkům na stravování dětí a mládeže.

Základní škola byla postupně vybavena nábytkem dle projektové dokumentace s názvem „Přístavba základní školy Židlochovice a rekonstrukce školní jídelny, projekt interiéru“; 02/2021; autor Ing. arch. Pavel Jura.

Celkové výdaje za realizaci vybavení interiéru přístavby a ŠJ ZŠ Židlochovice, II. etapa činí 3 948 577,27 Kč.

Tento je projekt spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu „Individuální dotace JMK 2022“.

Výše finančního příspěvku činí 1 000 000,- Kč.

Vytvořeno 3.2.2023 9:54:39 | přečteno 65x | martinamaca
load