Udržování cyklistických komunikací, Židlochovice - v roce 2021

Projekt řeší údržbu tří úseků cyklistických komunikací v k.ú. Židlochovice o celkové délce 3 820 m. Tyto úseky budou udržovány zejména následujícím způsobem: sečení trávy, údržba dřevin a udržování čistoty do 2,0 m od krajnice cyklostezky.

V rámci projektu budou prováděny údržbové práce na těchto úsecích:

  • Úsek č. 1 Cyklostezka č. 5 Brno - Vídeň, úsek Blučina - Židlochovice

Úsek č. 1 cyklostezky vede podél hráze řeky Litavy od hranice katastrálního území Židlochovice po silnici č. 416. Cyklostezka má v daném úseku asfaltový povrch a její délka je 690 m. Údržba tohoto úseku bude provedena 2x za rok.

  • Úsek č. 2 Cyklostezka č. 5 Brno - Vídeň, úsek Židlochovice - Žabčice

Tento úsek cyklostezky č. 2 v Židlochovicích začíná na mostě přes řeku Svratku, která městem protéká, a končí za čistírnou odpadních vod, kde začíná nové katastrální území k.ú. Nosislav. Druhý úsek má rovněž asfaltový povrch a délku 1 990 m. Údržba tohoto úseku bude provedena 3x za rok.

  • Úsek č. 3 Cyklostezka č. 5149 Židlochovice - Nosislav

Třetí úsek cyklostezky je veden v extravilánu k.ú. Židlochovice. Začíná na konci ulice Komenského za místním hřbitovem a vede ve směru na Nosislav. Tento úsek cyklostezky má povrch z asfaltového recyklátu a kamenné dlažby, délka je 1 140 m. Údržba tohoto úseku bude provedena 2x za rok.

Celkové výdaje za provádění výše popsaných údržbových pracích na všech úsecích cyklostezky činí 127 990,90 Kč.

Tento je projekt spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu „Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2021“.

Logotyp jihomoravsky kraj RGB (3)
Výše finančního příspěvku činí 70 000,- Kč.

Vytvořeno 8.9.2021 14:10:34 | přečteno 248x | martinamaca
load