Svratka nad Židlochovicemi: Povodňový park

Jedná se o přírodě blízké protipovodňové a revitalizační opatření v korytě a nivě Svratky- vytvoření 2 vzdouvacích prahů a s nimi souvisejícími úpravami morfologie koryta (zvýšení diverzity), zřízení dřevo kamenných usměrňovacích staveb a vytvoření nového slepého ramene Svratky.

logo_pro1logo_pro2

  • Žadatel: Město Židlochovice
  • Název projektu: Svratka nad Židlochovicemi: Povodňový park
  • Reg. č.: CZ.05.1.24/0.0/0.0/21_159/0015388
  • Náklady projektu: 59 425 799 Kč
  • Finacováno z EU: 56 454 509 Kč
  • Vlastní zdroje: 2 971 290 Kč
Vytvořeno 14.12.2022 16:17:13 | přečteno 1710x | martinamaca
load