Realizace jednoho zastavení křížové cesty v Židlochovicích

Město Židlochovice připravuje vytvoření nové, moderní křížové cesty. Za tímto účelem oslovilo českého architekta Marka Štěpána. Ing. arch. Marek Štěpán je velmi respektovaným architektem také na poli sakrální architektury. Je například autorem kostela Bl. Restituty na Lesné v Brně.

Logotyp jihomoravsky kraj RGB, obrázek se otevře v novém okně

Trasa křížové cesty: první zastavení se bude nacházet na náměstí Míru v Židlochovicích a poslední zastavení bude instalováno na horizontu kopce Výhon, tedy blízko místa, kde se protínají katastry tří obcí, Blučiny, Nosislavy a Židlochovic. 

V současné době byl již zpracován architektonický návrh celé křížové cesty a návrh jejího technického řešení. Celý architektonický návrh je založen na motivu koule a kříže. Tyto dva atributy se během jednotlivých zastavení obměňují.

Cílem dotace je vybudování jednoho ze zastavení křížové cesty.

V rámci této projektové žádosti bude odzkoušen a následně pak stanoven stavební technologický postup výroby pro další části křížové cesty. Jedná se zejména o lití betonu do požadovaného tvaru koule a následné ukotvení koule v terénu.

Celkové výdaje za realizaci díla  činí  287.980,- Kč.

Tento je projekt spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu “ individuální dotace Jihomoravského kraje  v roce 2021“.

Výše finančního příspěvku činí 250.000,- Kč.


Vytvořeno 19.9.2022 11:49:43 | přečteno 225x | martinamaca
load