Obnova DVP podél Sídliště Družba v Židlochovicích - Rosenbaumův pás

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

informace o projektu – kopie

Projekt řeší regeneraci stávající izolační zeleně oddělující rušnou komunikaci II/425 od panelové výstavby z 60. let 20. století, která byla založena místním právníkem a ekologem JUDr. Miroslavem Rosenbaumem. Stávající zeleň je zejména výsadba rychle rostoucích topolů, domácích listnáčů, mnoho druhů jehličnanů a keřů. Mnoho těchto dřevin je již ve špatném stavu. 

Cílem projektu je odstranění nevhodných, poškozených a odumírajících dřevin a dále zlepšení druhové, prostorové a věkové struktury dřevin. Budou vysazeny dřeviny (keře a stromy), založen trávní porost a květinový záhon.

Při výsadbě dřevin budou použity domácí druhy, lokálně oživené zajímavými kultivary či exoty. Převážně budou dosazovány stromy poskytující rozšířený prostor pro hnízdění ptáků, kvetoucí stromy budou nezanedbatelným zdrojem potravy pro hmyz. Slupiny keřů (zejména kvetoucí), budou poskytovat ochranu drobným obratlovcům. Nově založené trávobylinné porosty budou rovněž sloužit jako důležitý prostor pro hmyz.

Součástí projektu bude i realizace polopropustných cest a osazení městského mobiliáře, který bude vyhotoven z akátového dřeva v obdobném duchu, jako je celé sídliště. 

Upravené veřejné prostranství bude sloužit pro krátkodobou rekreaci pro cca 30 – 50 osob.

Celkové výdaje na projekt činí 1 544 328,38 Kč

Výše finančního příspěvku činí 870 197,00 Kč

Projekt CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_141/0013863

Vytvořeno 29.11.2021 17:11:59 | přečteno 283x | martinamaca
load