Boží Muka, Židlochovice

Projekt řeší restaurátorské práce na objektu památky „Boží Muka“, která jsou na ulici Masarykova v Židlochovicích.

V rámci projektu bude památka kompletně demontována a transferem převezena do restaurátorského ateliéru. V ateliéru bude provedena komplexní rehabilitace celku památky restaurátorským způsobem, která bude zaměřená na konsolidaci autentické hmoty reliéfu a jednotlivých architektonických prvků z kamene.

Restaurování díla bude provedeno následujícími pracemi:

  • Proces čištění

Nejprve se jedná se o mokrý proces, kdy je objekt celkově omytý vodou. Poté bude provedeno mechanické očištění od reziduí mechů, a to ztenčením povrchových krust broušením. Mechanické dočištění bude použito i v oblasti okapových stínů a profilace architektury podstavce (budou použity mosazné kartáčky a mikropískování).

Korosivní nárosty smogových depositů budou lokálně chemicky očištěny a následně neutralizovány.

  • Likvidaci mikroflóry

Biocidní ošetření kamene bude provedeno účinným přípravkem určeným k likvidaci mikroflóry podle charakteru a tipu jednotlivých druhů kamene.

  • Konsolidace autentické hmoty

Bude provedena fixace a injektáž uvolněných fragmentů a statických trhlin pomocí polyesterové pryskyřice. Dále budou použity pomocné armatury z nerezové oceli.

  • Tvarová rekonstrukce a plastická retuš

Použitý minerální tmel se výrazově a strukturálně přizpůsobí autentickému povrchu jednotlivých druhů kamene. Minerální směs bude probarvena anorganickými pigmenty (pojivo:bílý cement - 1:4; Sokrat:voda – 1:10; polyesterový tmel).

  • Barevná a výrazová retuš

Na pískovec bude použito vápenné mléko s minerálními pigmenty a na mramorové prvky se použije vosková polytura.

  • Konzervace exponovaných povrchů

Na plochy povrchu památky exponované vlivům srážkové vlhkosti bude aplikován roztok firmy Remmers s názvem Funcosil SNL – wasserabweisende imprägnierung.

  • Ošetření a obnova železného kříže

Železný kříž bude mechanicky očištěn zejména v místech napadených korozí. Následně bude ošetřen odrezovačem a natřen základovou barvou Synorex Primer S2000. Na konečnou povrchovou úpravu kříže bude použita syntetická grafitová čerň.

Celkové výdaje na restaurování objektu památky „Boží Muka“ činí 91 655,- Kč.

Tento je projekt spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu „Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2021“.

Logotyp jihomoravsky kraj RGB (3)

Výše finančního příspěvku činí 43 585,- Kč.


Vytvořeno 8.9.2021 14:06:30 | přečteno 294x | martinamaca
load