Odbor vnitřní správy

Tato organizační jednotka se skládá ze samostatných pracovišť: matriky, evidence obyvatel a přestupků, občanských průkazů, cestovních dokladů a pracoviště podatelny.

Úkolem odboru vnitřní správy je zejména:

a) v oblasti samosprávy:

 • činnost podatelny a spisové služby
 • právní servis pro záležitosti města
 • evidence domů a vydávání čísel popisných a evidenčních ve městě
 • evidence hrobových míst včetně uzavírání smluv o nájmu hrobových míst a vedení elektronické verze pasportu hřbitova
 • agenda nálezů
 • redakce úřední desky

b)  v oblasti státní správy:

 • přestupková agenda podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • správní delikty podle zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • evidence obyvatel
 • matriční agenda
 • vidimace a legalizace dokumentů
 • agenda občanských průkazů a cestovních dokladů
 • projednávání přestupků a správních deliktů dle příslušnosti odboru
 • agenda spojená s povolováním veřejných sbírek, tombol a loterií
 • spolupráce s odbory úřadu na tvorbě obecně závazných vyhlášek
 • vydávání výpisů z informačního systému CZECH POINT
 • organizace voleb do zastupitelských orgánů na všech úrovních


Související odkazy


Vytvořeno 14.4.2015 15:30:02 - aktualizováno 4.2.2020 14:22:11 | přečteno 6438x | Jiří Třísko
load