Odbor Obecní živnostenský úřad

Úkolem odboru obecního živnostenského úřadu je zejména:

 • zabezpečování státní správy především ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a to v oblasti všech druhů živností (tj. živnosti volné, živností řemeslných, vázaných a koncesovaných), a zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
 • správa živnostenského rejstříku na úseku živnostenského podnikání a v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem
 • provádění kontrol v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
 • výkon státní správy na úseku kontroly živnostenského podnikání z podnětu jiných orgánů, právnických a fyzických osob
 • vyřizování stížností, podnětů a připomínek na úseku živnostenského podnikání
 • spolupráce při kontrolní činnosti s orgány policie, soudy, správními orgány a úřady,
 • sankční řízení v případech přestupků nepodnikajících fyzických osob a v případě přestupku právnických a podnikajících fyzických osob za porušení povinností podle živnostenského zákona
 • zabezpečení funkce CRM, tj. centrálního registračního místa pro podnikatele v rámci živnostenského podnikání 
 • státní správa na úseku podnikání v zemědělství podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • výpisy z informačního systému CZECH POINT  dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech, ve znění pozdějších předpisů
 • správa pokut a správních poplatků souvisejících s výkonem státní správy


Související odkazy
Vytvořeno 14.4.2015 15:36:19 - aktualizováno 12.2.2019 15:43:39 | přečteno 8584x | Jiří Třísko
load