Odbor finanční

Tato organizační jednotka se skládá z pěti samostatných pracovišť: oddělení rozpočtu a financování, oddělení účetnictví, oddělení poplatků, pokut a daní a pracoviště pokladen, oddělení vymáhání pohledávek a samostatného pracoviště Služba školám.

Úkolem finančního odboru je zejména: 

a) v oblasti samosprávy:

 • sestavování,  kontrola  a  vyhodnocení  rozpočtu  města a organizačních  složek
 • kontrola  a  vyhodnocení  rozpočtu  jeho příspěvkových organizací
 • metodické  vedení  těchto  organizací
 • tvorba a čerpání zřízených fondů
 • evidence objednávek, faktur, pohledávek, závazků, …
 • pokladní agenda
 • styk s peněžními ústavy
 • průběžná rozborová činnost a podávání návrhů nápravných opatření ve finanční oblasti
 • příprava podkladů pro finanční a kontrolní výbor a spolupráce s nimi
 • vedení  účetnictví města, agenda DPH
 • správa  místních  poplatků – výměry, evidence, vedení osobních daňových účtů, upomínky
 • vedení agendy daňových povinností města
 • finanční vypořádání státních  dotací a  programů
 • úvěrová  agenda
 • zajišťování úhrady neinvestičních nákladů na dojíždějící žáky z okolních obcí i do okolních obcí a dalších činností, na kterých se podílejí další obce (MP, ŠJ, infokanál, gymnázium)
 • vybírání nájemného pro objekty v majetku města, stanovuje rozpisy nájemného a vyúčtovává zálohy za služby ve spolupráci s OIM
 • evidence majetku města, inventury
 • vedení účetnictví školských příspěvkových organizací na základě smluv
 • pojištění majetku a činností města
 • zpracování podkladů pro pomocný analytický přehled pro CSÚIS
 • zpracování seznamu pro CSÚIS - účetní konsolidace státu

b)  v oblasti státní správy:

 • finanční agenda související s činností úřadu v přenesené působnosti, a to především zúčtovatelné dotace státu – získané dotace ze státních programů a další
 • účetní evidence pokut a správních poplatků souvisejících s výkonem státní správy, včetně vymáhání pokut a poplatků

Související odkazy


Vytvořeno 14.4.2015 15:46:12 - aktualizováno 6.5.2021 21:11:13 | přečteno 3833x | Jiří Třísko
load