Rybářský lístek

Městský úřad, odbor životního prostředí, vydává rybářské lístky občanům České republiky, kteří mají trvalý pobyt v jeho správním obvodu, a cizincům, kteří se zdržují v jeho působnosti.

Na koho se obrátit?

JménoTelefonE-mail
Ing. Jakub Kratochvíl547 428 746
734 390 508
jakub.kratochvil@zidlochovice.cz

Rybářský lístek pro občany ČR

Potřebné doklady:

  • ikona souboružádost
  • platný občanský průkaz
  • doklad o získané kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci, dříve vydaný rybářský lístek, osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo rybářskou stráž)

Rybářský lístek pro cizince

Potřebné doklady:

  • ikona souboružádost
  • cestovní doklad nebo jiný osobní doklad
  • rybářský lístek, licenci nebo obdobný doklad, vydaný ve státě, jehož je občanem nebo dříve vydaný český rybářský lístek nebo osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku

Rybářský lístek se vydává na dobu

30 dní  200 Kč
1 rok  100 Kč
1 rokpro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 50 Kč
3 roky   200 Kč
3 rokypro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 100 Kč
10 let  500 Kč
10 letpro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 250 Kč
na dobu NEURČITOUpro osoby starší 15 let 1000 Kč
na dobu NEURČITOUpro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce  500 Kč

Poznámka:

Poplatek podle písmene a) třetí, páté, sedmé a deváté odrážky této položky se vybírá, vydává-li se rybářský lístek, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

Vytvořeno 10.8.2015 18:04:58 - aktualizováno 9.11.2017 15:02:19 | přečteno 2694x | martina.maca
load