Sociálně-právní ochrana dětí (SPOD)

Sociálně-právní ochranu dětí upravuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v návaznosti na zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Základním úkolem pracovníků SPOD je ochrana práv a oprávněných zájmů dítěte a působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.

Na koho se obrátit?

JménoTelefonE-mail
Dagmar Špunarová 547 427 334,
604 290 309 
dagmar.spunarova@zidlochovice.cz
 • Židlochovice, Blučina, Moutnice, Vojkovice
Bc. Žaneta Strachotová547 427 336
739 328 308
zaneta.strachova@zidlochovice.cz
 • Ledce, Přísnotice, Těšany, Žabčice, Unkovice, Bratčice
Bc. Kateřina Sedláčková547 427 3
739 328 309
katerina.sedlackova@zidlochovice.cz
 • Popovice, Holasice, Měnín, Nesvačilka + NRP Hrušovany u Brna, Syrovice, Otmarov, Blučina
 Mgr. Bc. Danuše Ursacherová, DiS.547 427 337
739 375 026
danuse.ursacherova@zidlochovice.cz
 • Žatčany. Syrovice, Sobotovice, Hrušovany u Brna ½, Nosislav
 Bc. Denisa Flídrová547 427 337,
731 917 331
denisa.flidrova@zidlochovice.cz
 • Rajhrad, Rajhradice, Opatovice, Medlov,Hrušovany u Brna ½
Náhradní rodinnou péči zajišťuje:
Mgr. Pavlína Odrážková
547 427 338
739 243 583
pavlina.odrazkova@zidlochovice.cz
Kurátor pro mládež:
Mgr. Sylva Brillante
547 427 339
604 290 307
sylva.brillante@zidlochovice.cz
 • Blučina, Bratčice, Ledce, Medlov, Nosislav, Moutnice, Popovice, Rajhrad, Rajhradice, Sobotovice, Žatčany, Židlochovice
Kurátor pro mládež - administrativní pracovník:
Romana Pavelková
547 427 340
737 240 322
simona.chroma@zidlochovice.cz
 •  Holasice, Hrušovany u Brna, Měnín, Nesvačilka, Opatovice, Otmarov, Přísnotice, Syrovice, Těšany, Unkovice, Vojkovice, Žabčice

SPOD se zaměřuje na děti jejichž rodiče: zemřeli, neplní své povinnosti, nevykonávají nebo zneužívají práva vyplývající z jejich povinnosti

 • děti byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, a tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy, 
 • děti vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, děti mladší 15 let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak narušují občanské soužití, 
 • opakovaně se dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte, 
 • děti na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu; 
 • děti, které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců; 
 • děti, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami; 
 • děti, které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů, popřípadě jiných osob odpovědných za jejich výchovu; 

Pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.

Sociálně-právní ochrana se poskytuje všem dětem bez rozdílu, bez jakékoliv diskriminace podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního, etnického nebo sociálního původu. 

Sociálně-právní ochrana se poskytuje bezplatně.

Sociálně-právní ochrana se poskytuje všem nezletilým dětem mladším 18 let, pokud zletilosti nenabyly dříve. 

V souvislosti s novelizací zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí došlo k přijetí standardů kvality při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany dětí. Tyto standardy jsou k dispozici zde:

 • Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí ikona souboru.pdf
 • Poučení a informace pro rodiče ikona souboru.pdf
 • Pravidla pro podávání stížností ikona souboru.pdf
Pro potřeby klientů i sociálních pracovníků byl zpracován organizací RATOLEST BRNO v rámci realizace projektu Učíme se (být) spolu a za podpory grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů Adresář dostupných služeb ORP Židlochovice, který je ke stažení ikona souboruzde.
Vytvořeno 11.8.2015 10:55:31 - aktualizováno 31.3.2021 12:33:50 | přečteno 10093x | Jiří Třísko
load