Příspěvek na péči

Příspěvek na péči – je poskytován podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Nárok na příspěvek má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc druhé osoby. 

Na koho se obrátit?

Dávky hmotné nouze vyřizuje krajská pobočka Úřadu práce, kontaktní místo Židlochovice, Komenského 80.

Dávka je poskytována ve čtyřech stupních podle rozsahu péče, kterou člověk potřebuje. Míra potřeb je posuzována sociálním pracovníkem úřadu práce a posudkovým lékařem okresní správy sociálního zabezpečení. Za tímto účelem je vždy prováděno sociální šetření v přirozeném prostředí žadatele, které je zaměřeno na péči o vlastní osobu a zajištění soběstačnosti.

Výše dávky měsíčně činí:

Mladší 18 let 
Stupeň závislosti I. (lehká závislost) II. (středně těžká závislost) III. (těžká závislost) IV. (úplná závislost) 
Výše příspěvku 3.300 Kč6.600 Kč13.900 Kč19.200 Kč
 
Starší 18 let 
Stupeň závislosti I. (lehká závislost) II. (středně těžká závislost) III. (těžká závislost) IV. (úplná závislost)
Výše příspěvku  880 Kč4.400 Kč12.800 Kč19.200 Kč

Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku.

Dle výše uvedeného zákona má žadatel či pečující osoba povinnost v průběhu řízení i po přiznání dávky písemně oznámit do 8 dnů jakékoli změny ve skutečnostech rozhodných pro nárok na příspěvek na péči nebo jeho výplatu. Například změnu bydliště, nástup do nemocnice, úmrtí oprávněné osoby.

Vytvořeno 11.8.2015 10:58:15 | přečteno 1984x | Jiří Třísko
load