Dům s pečovatelskou službou (DPS) v Židlochovicích

Žádosti o přidělení bytů v DPS jsou přijímány na Městském úřadě Židlochovice, Odboru sociálních věcí. O umístění žadatele do DPS rozhoduje Rada města na základě návrhu Komise sociální a zdravotní. 

Na koho se obrátit?

JménoTelefonE-mail
Ing. Michal Ševčík
+420 547 427 331
+420 739 392 914
michal.sevcik@zidlochovice.cz
Lenka Brázdová

+420 547 238 578
+420 604 290 417

lenka.brazdova@zidlochovice.cz

Do evidence žadatelů o umístění v DPS jsou přijímány žádosti žadatelů, kteří jsou poživateli důchodu (invalidního, starobního) a jejich zdravotní stav nevylučuje toto umístění. 

Při výběru konkrétního zájemce na umístění do volného bytu se postupuje podle „Zásad pro posuzování žádostí o umístění v DPS“, které jsou součástí vyhlášky města č. 1/95 Zásady bytové politiky ve městě. 

Zejména se žadatel posuzuje podle

  • nutnosti poskytování pečovatelské služby
  • žadatelé žijící osaměle popř. rodina není schopna péči zajistit
  • nevyhovující bytové podmínky ( zařízení domu, bytu…)
  • výše věku a zdravotní stav
  • možnosti úhrady nákladů na bydlení a služby
  • bydliště žadatele

Dále se přihlíží ke skutečnosti, zda již byl žadatel v předchozím období vybrán na umístění do DPS a tuto nabídku odmítl.

Umístění do ústavů sociální péče, domovů pro seniory, penzionů a Domů s pečovatelskou službou mimo Židlochovice

V Židlochovickém regionu působí celá řada poskytovatelů zajišťujících sociální služby. Jedná se o služby terénní (poskytované v domácnostech klientů) a pobytové. 

Formuláře

  • žádost o umístění v Domě s pečovatelskou službou ikona souboru.pdf
Vytvořeno 11.8.2015 11:09:32 | přečteno 4343x | Jiří Třísko
load