Byty ve vlastnictví města Židlochovice

Žádost o pronájem bytu ve vlastnictví města se podává na Odboru sociálních věcí. O pronájmu bytu rozhoduje Rada města na základě návrhu Komise sociální a zdravotní. 

Na koho se obrátit?

JménoTelefonE-mail
Ing. Michal Ševčík +420 547 427 331
+420 739 392 914
michal.sevcik@zidlochovice.cz

Do evidence žadatelů o byt jsou přijímány žádosti žadatelů 

  1. sociálně slabých 
  2. vybraných profesí zaměstnanců města Židlochovice 
  3. vybraných profesí a profesí potřebných k zajištění základních služeb občanům města a jeho blízkého okolí s podmínkou umístění provozovny v Židlochovicích 
  4. ostatních občanům nebudou-li byty obsazeny žadateli uvedenými v bodech a),b) nebo c)

Při výběru konkrétního zájemce na umístění do volného bytu se postupuje podle „Zásad pro posuzování žádostí o byty“, které jsou součástí vyhlášky města č. 1/95 Zásady bytové politiky ve městě. 

Zejména se žadatel posuzuje podle těchto kriterií

  • zda je trvale hlášen k pobytu v Židlochovicích a nebo se zde skutečně zdržuje
  • nemá vlastní byt, rodinný domek, případně jinou nemovitost, kterou by mohl užívat k trvalému bydlení
  • má vyřešené dědické a jiné majetkoprávní vztahy
  • uvede na čestném prohlášení, jaké jsou jeho příjmy a majetkové poměry a majetkové poměry jeho rodinných příslušníků

Dále se přihlíží ke skutečnosti, zda již byl žadateli v předchozím období nabídnut byt k pronájmu a tuto nabídku odmítl. Odmítnutí nabízeného bytu je rovněž důvod pro vyžazení žádosti z evidence žadatelů o byt.

Žádost je evidována po dobu tří let. Pokud do této doby není nalezen vhodný byt, žadatel musí požádat o prodloužení evidence své žádosti, jinak je po uplynutí této lhůty žádost vyřazena. O této skutečnosti se žadatel nevyrozumívá.

Formulář

  • žádost o pronájem bytu ve vlastnictví města ikona souboru.pdf
Vytvořeno 11.8.2015 11:10:57 | přečteno 5347x | Jiří Třísko
load