Právnická osoba

Ohlášení živnosti právnickou osobou

Ohlašovací živnost může provozovat každá právnická osoba, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, splní-li podmínky stanovené živnostenským zákonem a získá příslušné živnostenské oprávnění. Ohlašovacími živnostmi jsou: živnost volná, živnosti řemeslné a živnosti vázané. 

15.11.2021 17:13:02 | přečteno 168x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Žádost právnické osoby o živnost koncesovanou

Koncesovanou živnost může provozovat každá právnická osoba, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, která splní podmínky stanovené živnostenským zákonem a získá příslušné živnostenské oprávnění. 

11.8.2015 11:24:16 - aktualizováno 28.1.2019 14:17:18 | přečteno 879x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Žádost o výpis z živnostenského rejstříku

Výpis z živnostenského rejstříku slouží jako úřední doklad k prokázání, že určitý subjekt má nebo měl živnostenské oprávnění, nebo jiných skutečností týkajících se určitého subjektu zapsaných v živnostenském rejstříku, popř. jako potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.

21.1.2022 11:22:14 | přečteno 144x | martinamaca | Celý článek
 

Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů v ohlášení živnosti právnickou osobou

Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku. Změny již zapsané v obchodním rejstříku, základních registrech, v informačním systému evidence obyvatel, anebo v informačním systému cizinců se živnostenskému úřadu neoznamují. 

11.8.2015 11:51:23 - aktualizováno 12.11.2021 10:24:28 | přečteno 792x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně

Zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně je podnikatel povinen předem písemně oznámit kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu na území ČR. 

21.1.2022 11:26:50 | přečteno 159x | martinamaca | Celý článek
 

Přerušení provozování živnosti

Provozování živnosti může podnikatel přerušit bez udání důvodu. Přerušení provozování živnosti není podnikatel povinen oznamovat živnostenskému úřadu. 

21.1.2022 11:32:42 | přečteno 160x | martinamaca | Celý článek
 

Pokračování v provozování živnosti

Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je podnikatel povinen předem oznámit Živnostenskému úřadu. Provozování živnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

21.1.2022 11:29:44 | přečteno 138x | martinamaca | Celý článek
 

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění

Každá právnická osoba, která již dále nehodlá provozovat živnost, může požádat o zrušení živnostenského oprávnění.

21.1.2022 11:20:58 | přečteno 143x | martinamaca | Celý článek
 
Vytvořeno 21.1.2022 10:50:55 | přečteno 175x | martinamaca
load