Pokračování v provozování živnosti

Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je podnikatel povinen předem oznámit Živnostenskému úřadu. Provozování živnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

Na koho se obrátit?

JménoTelefonE-mail
Bc. Simona Šebková, DiS. 547 428 780 simona.sebkova@zidlochovice.cz
Jarmila Vykouřilová547 428 781jarmila.vykourilova@zidlochovice.cz
Hana Schönwälderová547 428 783hana.schonwalderova@zidlochovice.cz

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba, u právnické osoby - osoby oprávněné jednat za právnickou osobu, případně zmocněnec na základě písemné plné moci. Totožnost jednajícího se prokazuje osobními identifikačními doklady.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vlastní úmysl podnikatele pokračovat v provozování živnosti a oznámit tuto skutečnost živnostenskému úřadu.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oznámení o pokračování v provozování se podává v písemné formě. Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení.

Na které instituci životní situaci řešit

U kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území ČR.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Osobní identifikační doklady.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře "Změnový list" a případně jeho další přílohy jsou k dispozici http://www.kr-jihomoravsky.cz/

K osobnímu jednání na živnostenském úřadě není potřeba formuláře vyplňovat, dochází k jejich elektronickému vyplnění vyřizujícím úředníkem.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud je oznámení o pokračování provozování živnosti v souladu s živnostenským zákonem, živnostenský úřad zapíše tuto skutečnost do živnostenského rejstříku bez zbytečných průtahů a o provedeném zápisu informuje podnikatele.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou požadovány; pokud však podnikatel chce provozovat živnost v provozovně, současně s oznámením o pokračování provozování živnosti musí oznámit i zahájení provozování živnosti v provozovně.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění


Vytvořeno 21.1.2022 10:19:18 | přečteno 63x | martinamaca
load