Žádost o zrušení živnostenského oprávnění

Každá fyzická nebo právnická osoba, která již dále nehodlá provozovat živnost, může požádat o zrušení živnostenského oprávnění. 

Na koho se obrátit?

JménoTelefonE-mail
Bc. Simona Šebková, DiS. 547 428 780 simona.sebkova@zidlochovice.cz
Jarmila Vykouřilová547 428 781jarmila.vykourilova@zidlochovice.cz
Michal Procházka547 428 783michal.prochazka@zidlochovice.cz

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba, u právnické osoby - osoby oprávněné jednat za právnickou osobu, případně zmocněnec na základě písemné plné moci. Totožnost jednajícího se prokazuje osobními identifikačními doklady.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vlastní úmysl podnikatele podat žádost o zrušení svého živnostenského oprávnění.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění se podává v písemné formě. Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení. Podání lze učinit i prostřednictvím kontaktního místa veřejné právy (Czech Point).

Na které instituci životní situaci řešit

U kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území ČR.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Osobní identifikační doklady.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře "Změnový list" a případně jeho další přílohy jsou k dispozici http://www.kr-jihomoravsky.cz/

K osobnímu jednání na živnostenském úřadě není potřeba formuláře vyplňovat, dochází k jejich elektronickému vyplnění vyřizujícím úředníkem.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Jsou-li splněny všechny náležitosti žádosti o zrušení, živnostenský úřad vydá rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění bez zbytečných průtahů.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění

Vytvořeno 11.8.2015 11:20:17 - aktualizováno 12.11.2021 10:31:26 | přečteno 1090x | Jiří Třísko
load