Žádost o výpis z živnostenského rejstříku

Výpis z živnostenského rejstříku slouží jako úřední doklad k prokázání, že určitý subjekt má nebo měl živnostenské oprávnění, nebo jiných skutečností týkajících se určitého subjektu zapsaných v živnostenském rejstříku, popř. jako potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není. 

Na koho se obrátit?

JménoTelefonE-mail
Bc. Simona Šebková, DiS. 547 428 780 simona.sebkova@zidlochovice.cz
Jarmila Vykouřilová547 428 781jarmila.vykourilova@zidlochovice.cz
Hana Schönwälderová547 428 783hana.schonwalderova@zidlochovice.cz

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každá fyzická nebo právnická osoba. U právnické osoby - osoby oprávněné jednat za právnickou osobu, případně zmocněnec na základě písemné plné moci. Totožnost jednajícího se prokazuje osobními identifikačními doklady.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou je dostatečná identifikace subjektu, na který je výpis žádán.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žadatel požádá o výpis ze živnostenského rejstříku na určitý subjekt u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území ČR.

Živnostenský úřad z rejstříku vydá v listinné nebo elektronické podobě

  • výpis obsahující všechny údaje
  • úplný výpis se všemi údaji zapisovanými do živnostenského rejstříku, kromě rodného čísla a uložených sankcí
  • částečný výpis s údaji podle požadovaného rozsahu, kromě rodného čísla a uložených sankcí
  • potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není

Na které instituci životní situaci řešit

U kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území ČR.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Do živnostenského rejstříku, s výjimkou přehledu o uložených pokutách a rodných čísel, má právo nahlížet každý bez udání důvodu.

Žádá-li výpis právní zástupce žadatele, musí být vybaven písemnou plnou mocí.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář není stanoven, lze využít formulář "Žádost – živnostenský rejstřík", který je k dispozici na živnostenském úřadě v Židlochovicích. 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vydání výpisu není živnostenským zákonem stanovena. Živnostenský úřad vydá výpis po splnění zákonných požadavků bez zbytečných průtahů.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění

Vytvořeno 11.8.2015 11:20:46 - aktualizováno 12.11.2021 10:31:01 | přečteno 814x | Jiří Třísko
load