Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů v ohlášení živnosti fyzickou osobou

Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku. Změny již zapsané v obchodním rejstříku, v základních registrech, v informačním systému evidence obyvatel anebo v informačním systému cizinců se živnostenskému úřadu neoznamují. 

Na koho se obrátit?

JménoTelefonE-mail
Bc. Simona Šebková, DiS. 547 428 780 simona.sebkova@zidlochovice.cz
Jarmila Vykouřilová547 428 781jarmila.vykourilova@zidlochovice.cz
Hana Schönwälderová547 428 783hana.schonwalderova@zidlochovice.cz

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Podnikatel, příp. zmocněnec na základě písemné plné moci. Totožnost jednajícího se prokazuje osobními identifikačními doklady.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Změny, které se oznamují, již musí existovat a musí k nim být doloženy doklady, které tyto změny prokazují.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemným oznámením změn živnostenskému úřadu. Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení.

Na které instituci životní situaci řešit

U kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území ČR.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Osobní identifikační doklady. Doklady prokazující změny. 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře "Změnový list" a případně jeho další přílohy jsou k dispozici http://www.kr-jihomoravsky.cz/

K osobnímu jednání na živnostenském úřadě není potřeba formuláře vyplňovat, dochází k jejich elektronickému vyplnění vyřizujícím úředníkem.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Živnostenský úřad vyřizuje změny bezodkladně, nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

V některých případech odpovědný zástupce.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Uložení pokuty za přestupek neoznámení změn a doplnění týkajících se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi do 15 dnů ode dne jejich vzniku je obligatorní v souladu s § 62 živnostenského zákona.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění.

Vytvořeno 11.8.2015 11:52:00 - aktualizováno 12.11.2021 10:26:49 | přečteno 989x | Jiří Třísko
load