Fyzická osoba

Ohlášení živnosti fyzickou osobou

Ohlašovací živnost může provozovat každá fyzická osoba, která splní podmínky stanovené živnostenským zákonem a získá příslušné živnostenské oprávnění. Ohlašovacími živnostmi jsou: živnost volná, živnosti řemeslné a živnosti vázané. 

11.8.2015 12:04:34 - aktualizováno 28.1.2019 14:14:24 | přečteno 1482x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Žádost fyzické osoby o živnost koncesovanou

Koncesovanou živnost může provozovat každá fyzická osoba, která splní podmínky stanovené živnostenským zákonem a získá příslušné živnostenské oprávnění. 

11.8.2015 11:49:35 - aktualizováno 28.1.2019 14:16:52 | přečteno 911x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Žádost o výpis z živnostenského rejstříku

Výpis z živnostenského rejstříku slouží jako úřední doklad k prokázání, že určitý subjekt má nebo měl živnostenské oprávnění, nebo jiných skutečností týkajících se určitého subjektu zapsaných v živnostenském rejstříku, popř. jako potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není. 

11.8.2015 11:20:46 - aktualizováno 12.11.2021 10:31:01 | přečteno 845x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů v ohlášení živnosti fyzickou osobou

Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku. Změny již zapsané v obchodním rejstříku, v základních registrech, v informačním systému evidence obyvatel anebo v informačním systému cizinců se živnostenskému úřadu neoznamují. 

11.8.2015 11:52:00 - aktualizováno 12.11.2021 10:26:49 | přečteno 1008x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně

Zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně je podnikatel povinen předem písemně oznámit kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu na území ČR. 

11.8.2015 12:03:02 - aktualizováno 12.11.2021 10:30:26 | přečteno 3358x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Přerušení provozování živnosti

Provozování živnosti může podnikatel přerušit bez udání důvodu. Přerušení provozování živnosti není podnikatel povinen oznamovat živnostenskému úřadu. 

11.8.2015 11:50:29 - aktualizováno 12.11.2021 10:23:47 | přečteno 1617x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Pokračování v provozování živnosti

Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je podnikatel povinen předem oznámit Živnostenskému úřadu. Provozování živnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

21.1.2022 10:19:18 | přečteno 101x | martinamaca | Celý článek
 

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění

Každá fyzická nebo právnická osoba, která již dále nehodlá provozovat živnost, může požádat o zrušení živnostenského oprávnění. 

11.8.2015 11:20:17 - aktualizováno 12.11.2021 10:31:26 | přečteno 1091x | Jiří Třísko | Celý článek
 
Vytvořeno 21.1.2022 10:50:16 | přečteno 237x | martinamaca
load