Evidence zemědělského podnikatele

Zemědělský podnikatel – živnostenský úřad má v kompetenci také agendu zemědělských podnikatelů dle zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

  • Zemědělským podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje, zpracovává a prodává zemědělskou produkci popř. výrobky.
  • Zemědělským podnikatelem není fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované i zpracované rostlinné a živočišné výrobky vlastní produkce.

Na koho se obrátit?

JménoTelefonE-mail
Bc. Simona Šebková, DiS. 547 428 780 simona.sebkova@zidlochovice.cz
Jarmila Vykouřilová547 428 781jarmila.vykourilova@zidlochovice.cz
Michal Procházka547 428 783michal.prochazka@zidlochovice.cz

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba, u právnické osoby - osoby oprávněné jednat za právnickou osobu, případně zmocněnec na základě písemné plné moci. Totožnost jednajícího se prokazuje osobními identifikačními doklady.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vlastní úmysl podnikatele zapsat se do Evidence zemědělského podnikatele a oznámit tuto skutečnost živnostenskému úřadu.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oznámení o zapsání do evidence se podává v písemné formě. Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení.

Na které instituci životní situaci řešit

U kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území ČR.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Osobní identifikační doklady.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud je oznámení o zápisu do evidence v souladu se zemědělským zákonem, živnostenský úřad zapíše tuto skutečnost do Evidence zemědělského podnikatele bez zbytečných průtahů a o provedeném zápisu informuje podnikatele.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou požadovány.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění.


Vytvořeno 21.1.2022 10:32:20 | přečteno 194x | martinamaca
load