Užívání veřejného prostranství

Záborem veřejného prostranství se rozumí dočasné užívání veřejného prostranství, jež upravuje ikona souboruObecně závazné vyhlášky města Židlochovice č. 4/2019

Na koho se obrátit?

JménoTelefonE-mail
Aleš Horváth547 426 037ales.horvath@zidlochovice.cz


Příklady záboru

 • umístění stavebního zařízení a materiálu (kontejner na odvoz suti, hromada písku, štěrku, složené lešenářské trubky, apod.)
 • výkopové práce
 • umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb
 • reklamní stojany a zařízení
 • umístění cirkusů, lunaparků, kolotočů a jiných obdobných atrakcí
 • umístění skládek
 • stolečky a židle před prodejnou
 • kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl

Nepožádání o zábor může být důvodem k udělení pokuty.


Ohlašovací povinnost

 • Fyzická nebo právnická osoba žádající o užívání veřejného prostranství podá žádost na finančním odboru Městského úřadu Židlochovice.
 • Poplatník je povinen ohlásit užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 15 dní před zahájením užívání prostranství.

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10 Kč
za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 10 Kč
za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje
(pojízdné prodejny, mobilní stánky, prodejní stoly/pulty/stojany apod.)
20 Kč
 za provádění výkopových prací: 
 - za první tři dny 5 Kč
 - za čtvrtý a každý další den 10 Kč
za umístění stavebních zařízení  10 Kč
za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 50 Kč
za umístění zařízení cirkusů 10 Kč
 za umístění skládek: 
 - stavebních od čtvrtého dne umístění 10 Kč
 - ostatních od prvního dne umístění 10 Kč
za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 5 Kč
za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce  5 Kč
za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce  10 Kč
za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10 Kč
paušální částka za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 4000 Kč / měsíc

Splatnost poplatku

Poplatek ve stanovené výši je splatný:
 • při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 3 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství
 • při užívání veřejného prostranství po dobu delší 3 dnů do 3 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství
 • poplatek stanovený paušální částkou je splatný do 10. dne příslušného měsíce

Žádost


Vytvořeno 11.8.2015 12:08:57 - aktualizováno 12.2.2016 7:29:09 | přečteno 884x | Jiří Třísko
load