Stanovení místní a přechodné úpravy silničního provozu

Spočívá v povolení umístění navrhovaného dopravního značení na všech veřejných pozemních komunikacích (mimo dálnic a silnic I. třídy) - silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích.

Na neveřejně přístupných účelových komunikacích umisťuje  DZ vlastník komunikace. Vlastník pozemní komunikace oznámí umístění místní nebo přechodné úpravy provozu nebo zařízení pro provozní informace do 5 pracovních dnů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Na koho se obrátit?

JménoTelefonE-mail
Ing. Dagmar Kratochvílová   +420 547 428 724
+420 604 290 312 
dagmar.kratochvilova@zidlochovice.cz 
Radek Šotnar +420 547 428 732
+420 604 290 412
radek.sotnar@zidlochovice.cz

Podnět dle § 42 SŘ:

  • Podnět ke stanovení dopravního značení ikona souboru.pdf

K žádosti je nutné přiložit:

  •  grafický plánek dopravního značení odsouhlasený: 

      a) příslušným orgánem Policie ČR, OŘ – DI Brno-venkov, Rybářská 17, 611 33 Brno (pokud se jedná o přechodnou úpravu provozu)

      b) vlastníkem dotčených komunikací (např. SÚS JmK, oblast Brno, Ořechovská 35, 619 64 Brno ; příslušná obec apod.) 

Vytvořeno 11.8.2015 12:20:25 - aktualizováno 6.4.2021 10:08:09 | přečteno 1309x | Jiří Třísko
load