Přestupky v dopravě

Dopravní přestupky jsou definovány zejména v zákoně č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů v §125c, dále pak v zákoně č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, v zákoně č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v zákoně č. 200/199 Sb., o přestupcích.

Na koho se obrátit?

Jméno  TelefonE-mail
Mgr. Ivo Krejčí547 428 727ivo.krejci@zidlochovice.cz
Bc. Milan Boháček

547 428 728

milan.bohacek@zidlochovice.cz

Skutkové podstaty některých přestupků i s paragrafovým zněním dle zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně v §125c najdete v tabulce:

Paragraf

Popis skutku

§ 125c / 1a) 1.

Vozidlo bez (nebo s cizí) SPZ

§ 125c / 1a) 2.

Vozidlo se zakrytou, upravenou nebo nečitelnou SPZ

§ 125c / 1a) 3.

Technicky nezpůsobilé vozidlo

§ 125c / 1b)

Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile)

§ 125c / 1b)

Řízení pod vlivem alkoholu (do 0,3 promile)

§ 125c / 1c)

Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky)

§ 125c / 1d)

Odmítnutí testu na alkohol / návykové látky

§ 125c / 1e) 1.

Řízení bez řidičského oprávnění

§ 125c / 1e) 2.

Řízení po zadržení řidičského průkazu na místě

§ 125c / 1e) 3.

Řízení bez profesního průkazu

§ 125c / 1e) 4.

Řízení bez posudku o zdravotní způsobilosti

§ 125c / 1e) 5.

Řízení s řidičským průkazem EU a pozbytím práva k řízení na území ČR

§ 125c / 1f) 1.

Řízení s telefonem v ruce

§ 125c / 1f) 10.

Couvání, otáčení nebo jízda v protisměru na dálníci

§ 125c / 1f) 11.

Stání na místě vyhrazeném pro invalidy

§ 125c / 1f) 2.

Vysoké překročení rychlosti - v obci o 40 km a více nebo mimo obec o 50 km a více  

§ 125c / 1f) 3.

Vyšší překročení rychlosti - v obci o 20 km a více nebo mimo obec o 30 km a více

§ 125c / 1f) 4.

Střední překročení rychlosti - v obci do 20 km nebo mimo obec do 30 km

§ 125c / 1f) 4.

Malé překročení rychlosti - v obci do 5 km nebo mimo obec do 10 km

§ 125c / 1f) 5.

Nezastavení na červenou (nebo pokyn "Stůj")

§ 125c / 1f) 6.a)

Ohrožení chodce na přechodu

§ 125c / 1f) 6.b)

Nezastavení před přechodem

§ 125c / 1f) 6.c)

Ohrožení chodce při odbočování

§ 125c / 1f) 6.d)

Ohrožení chodce mimo silnici nebo při otáčení nebo couvání

§ 125c / 1f) 7.

Nedovolené předjíždění

§ 125c / 1f) 8.

Nedání přednosti v jízdě

§ 125c / 1f) 9.

Nedovolená jízda přes železniční přejezd

§ 125c / 1g)

Nedovolená jízda nákladního automobilu

§ 125c / 1h)

Zavinění nehody s ublížením na zdraví

§ 125c / 1i) 1.

Nezastavení po nehodě

§ 125c / 1i) 2.

Neohlášení dopravní nehody

§ 125c / 1i) 3.

Neposkytnutí údajů ostatním účastníkům dopravní nehody

§ 125c / 1i) 4.

Ujetí od dopravní nehody

§ 125c / 1j)

Použití antiradaru

§ 125c / 1k)

Jiné porušení povinností

§ 125c / 1k)

Ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhu

§ 125c / 1k)

Jízda bez bezpečnostních pásů

§ 125c / 1k)

Nepoužití autosedačky pro dítě

§ 125c / 1k)

Neoznačení překážky způsobené řidičem

§ 125c / 2

Svěření řízení neznámé osobě

§ 143, 147, 148 TZ

Nehoda s usmrcením nebo těžkou újmou na zdraví

§ 150 TZ

Neposkytnutí první pomoci / nepřivolání záchranky

§ 23 / 1f)

Řízení bez dokladů nebo záznamů o provozu vozidla

§ 23 / 1f)

Nedodržení bezpečnostních přestávek

§ 23 / 1f)

Nepředložení záznamu o době řízení a bezpečnostních přestávkách

§ 337 TZ

Maření výkonu úředního rozhodnutí

§ 42 a/4 c) 13/1997 Sb.  

Přetížený kamion nebo autobus

§274 TZ

Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové látky)

Vytvořeno 11.8.2015 12:27:50 - aktualizováno 1.4.2021 23:56:28 | přečteno 3012x | Jiří Třísko
load