Jak si vyřídit, formuláře

Řešení životních situací

Návody na řešení životních situací prostřednictvím našeho úřadu. Jak co zařídit. Na koho se obrátit. Které doklady potřebujete pro jejich vyřízení. 

ODBOR DOPRAVY

 • oddělení řidičských průkazů
 • oddělení silničního a speciálního stavebního úřadu
 • oddělení registrace a schvalování vozidel
 • oddělení přestupků

ODBOR FINANČNÍ

ODBOR INVESTIC A MAJETKU

 • oddělení místních komunikací a veřejného prostranství

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

 • byty ve vlastnictví města
 • dávky hmotné nouze
 • dům s pečovatelskou službou
 • kurátor pro dospělé
 • kurátor sociálně-právní ochrany dětí
 • lékařské předpisy
 • parkovací průkazy
 • dávky osobám se zdravotním postižením
 • příspěvek na péči
 • sociálně-právní ochrana dětí
 • seniorpasy
 • zvláštní příjemce důchodu

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY

 • oddělení matriky a evidence obyvatel
 • oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

 • oddělení registrace a správy

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A STAVEBNÍ ÚŘAD

 • oddělení myslivosti, lesů a ochrany zemědělského půdního fondu
 • oddělení vodního hospodářství
 • oddělení odpadů a ochrany ovzduší
 • oddělení ochrany přírody a krajiny
 • oddělení památkové péče
 • oddělení územního plánování
 • oddělení stavebního úřadu
load