Czech POINT

O systému

logo CzechPOINT, obrázek se otevře v novém okně

Co je Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích stačí dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.

Co poskytuje Czech POINT

 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Obchodního rejstříku
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 • Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Datové schránky
 • Autorizovaná konverze dokumentů
 • Centrální úložiště ověřovacích doložek
 • Úschovna systému Czech POINT
 • CzechPOINT@office
 • Základní registry
 • Výpis z Veřejných rejstříků
 • Aktuální dostupnost služeb
 • Upozornění

Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaší listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat jí u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušním katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).

Odkaz

na oficiální webové stránky stránky http://www.czechpoint.cz/web/

Systém Czech POINT

Na Městském úřadě Židlochovice, pracoviště Nádražní 750, může občan požádat o vyhotovení následujících výpisů v systému Czech POINT      

Na živnostenském odboru vyhotovují níže uvedené výpisy:

Šebková Simona, DiS., Vykouřilová Jarmila

 • výpis z živnostenského rejstříku
 • výpis z registru živnostenského podnikání pro fyzickou osobu
 • výpis z registru živnostenského podnikání pro právnickou osobu
 • výpis z obchodního rejstříku
 • výpis z informačního systému odpadového hospodářství
 • výpis z informačního systému o veřejných zakázkách
 • výpis z centrálního registru řidičů

Na odboru vnitřní správy, matrika, vyhotovují níže uvedený výpis:

Nečasová Lenka, Krišpínová Jana

 • výpis z Katastru nemovitostí
 • výpis z Obchodního rejstříku
 • výpis z Rejstříku trestů
 • Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Výpis z snímku katastrální mapy
 • Výpis elektronických receptů pacienta
 • Datové schránky
 • Autorizovaná konverze dokumentů
 • CzechPOINT@office
Vytvořeno 14.4.2015 14:04:19 - aktualizováno 5.1.2018 11:00:42 | přečteno 5970x | martina.maca
load