VII.4.1 Zvýšení atraktivity území pro šetrnou turistiku

Cílem je zvýšení rekreačního potenciálu území:

 • revitalizací nevyužitých průmyslových areálů a jiných nevyužitých území
 • využitím unikátního krajinného rázu přírodního parku Výhon pro šetrný rozvoj turistiky - podpořit výstavbu rozhledny na vrcholu Výhonu a propagovat ji jako jednu z turistických lákadel regionu
 • zatraktivnit strohou zemědělskou krajinu vrcholové části Výhonu realizací navržených opatření krajinného plánu (výsadby stromořadí, zatravňování, výsadby remízů, zavedení pastvy ovcí, obnovy starých cest,..) a opatření ÚSES.
 • VII.4.1.1 - Realizace projektu "Výhon - turistický okruh s rozhlednou
 • VII.4.1.2 - Jednotný informační systém turistických zajímavostí města
 • VII.4.1.3 - Projekt zatraktivnění krajiny Výhonu pro šetrnou turistiku
 • Termín: 2007 - 2010
 • Garant: Město Židlochovice
 • Zúčastněné subjekty: MS Židlochovice
 • Způsob realizace: Vícezdroojové financování - dotace EU - OP ŽP, nadace podporující ŽP
 • Náklady: Dle jednotlivých projektů
 • Forma účasti města: garant
 • Souvislost: VI.1.1.
Vytvořeno 14.4.2015 12:35:49 | přečteno 583x | Jiří Třísko
load