VII.3.1 Realizace již připravených projektů na zakládání a obnovu ploch zeleně

Realizovat připravené projekty na zakládání a obnovu ploch zeleně, na rekonstrukci prostranství u historických památek architektury (kostel, zvonice, Robertova vila) a provést regeneraci sídliště Družba podle existujícího projektu z roku 2002. 

Postupně realizovat navržená opatření ÚSES v intravilánu (zakládání a regenerace biokoridorů, biocenter a interakčních prvků) a jejich funkční začlenění do systému městské zeleně. Jedná se o regionální biokoridor Svratky v prostoru zástavby města a biocentra LBC 3 - U mostu a LBC 3a - U stadionu. Provést revitalizaci toků Svratky a Cézavy spojenou s výsadbami břehových porostů a vytvořit z nich zelenou páteř sadových úprav města.

 • VII.3.1.1 - Realizace založení parčíku v areálu bývalého cukrovaru  projekt
 • VII.3.1.2 - Realizace projektu Regenerace sídliště Družba
 • VII.3.1.3 - Realizace projektu Řešení prostoru kolem Zvonice
 • VII.3.1.4 - Realizace projektu Rekonstrukce zahrady u Robertovy vily
 • VII.3.1.5 - Realizace projektu Rekonstrukce předprostoru kostela povýšení sv. Kříže
 • Termín: 2007 - 2008
 • Garant: Město Židlochovice
 • Zúčastněné subjekty: ---
 • Způsob realizace: Vícezdrojové financování
 • Náklady: Dle projektové dokumentace jednotl. projektů
 • Forma účasti města: Garant
 • Souvislost: --- 
Vytvořeno 14.4.2015 12:37:17 | přečteno 1565x | Jiří Třísko
load