VII.2.5 Čistota veřejných prostranství

Zlepšit vybavení veřejných prostranství města odpadkovými koši a opatřeními na likvidaci psích výkalů (distribuce sáčků, koše), důsledně kontrolovat a trestat zakládání černých skládek. 

Osvětovou činností a vzájemnou komunikací s občany eliminovat negativní činnosti obyvatel města (vandalismus, znečišťování veřejných prostranství i soukromých pozemků) a motivovat je ke zlepšování životního prostředí.

  • VII.2.5.1 - Doplnění vybavení města odpadkovými koši vč. košů na psí výkaly
  • VII.2.5.2 - Zvýšení pravidelných kontrol lokalit se zakládáním černých skládek a s častým výskytem vandalismu
  • VII.2.5.3 - Osvětová kampaň a motivační opatření k ochraně a zlepšování životního prostředí města
  • Termín: 2006 a průběžně
  • Garant: Město Židlochovice
  • Zúčastněné subjekty: Městská policie
  • Způsob realizace: Z prostředků města
  • Náklady: Každoročně vymezit z rozpočtu částku na pořízení či obnovu odpadkových košů a na sáčky pro psí výkaly.
  • Forma účasti města: Garant
  • Souvislost: --- 
Vytvořeno 14.4.2015 12:44:02 | přečteno 793x | Jiří Třísko
load