VII.2.4 Odpadové hospodářství

Město Židlochovice má zpracován Plán odpadového hospodářství. 

 • VII.2.4.1 - Nový sběrný dvůr na vhodném pozemku ve vlastnictví města
 • VII.2.4.2 - Motivační osvětová kampaň a opatření k podpoře kompostování a minimalizaci odpadů domácností i firem
 • VII.2.4.3 - Rozšíření sběrných míst separovaného odpadu a jejich vhodnější začlenění do města
 • VII.2.4.4 - Projekt a realizace regionální kompostárny

Obsahem opatření je v souladu s tímto plánem podporovat zachování a rozvoj sběrného dvora na území města, motivovat obyvatelstvo osvětovou kampaní k minimalizaci množství odpadů a vytváření lepších podmínek pro třídění odpadů, zavedení odděleného sběru materiálově využitelných složek komunálních odpadů ve školách a na úřadech. Podporovat třídění a recyklaci odpadu, kompostování a využití fytomasy jako energetického zdroje.

 • Termín: 2006-2015
 • Garant: Město Židlochovice
 • Zúčastněné subjekty: AVE - CZ,s.r.o., Stavosur Hustopeče s.r.o.,
 • Způsob realizace: Vícezdrojové financování - rozpočet města, poplatky za odpad, možnost využití dotací odpadového hospodářství
 • Náklady: ---
 • Forma účasti města: Garant
 • Souvislost: ---
Vytvořeno 14.4.2015 12:44:31 | přečteno 769x | Jiří Třísko
load