VII.2.1 Snížení prašnosti

Zajistit důkladný úklid posypových materiálů z komunikací v prostředí města po zimním udržování. 

V případě potřeby i úklid v letním období. Snížit prašnost způsobenou intenzivním hospodařením na orné půdě v okolí města zakládáním dřevinných vegetačních prvků s protierozní funkcí.

  • VII.2.1.1 - Zajištění důkladného úklidu posypových materiálů a jiných prach. částic z komunikací města
  • VII.2.1.2 - Zakládání dřevinných vegetačních prvků mezi plochami s ornou půdou a obytnými zónami 
  • Termín: 2007 a dále průběžně
  • Garant: Město Židlochovice
  • Zúčastněné subjekty: ---
  • Způsob realizace: Z rozpočtu města, v případě zakládání dřevinných vegetačních pásů lze využít dotační zdroje ( státní, nadace podporující péči o ŽP)
  • Náklady: Náklady na úklid každoročně cca 40.000,-Dřevinná vegetace - dle projektu osázení
  • Forma účasti města: Garant projektu
  • Souvislost: VII.1.6 
Vytvořeno 14.4.2015 12:45:20 | přečteno 652x | Jiří Třísko
load