VII.1.4 Údržba a rozvoj lesních porostů

 • VII.1.4.1 - Výhon - rozšíření RBC Velký Hájek
 • VII.1.4.2 - Výhon - výsadba lesního porostu ve vrcholové části 

Cílem opatření je v souladu s výše uvedenými koncepčními krajinářskými dokumenty:

 • udržování kvality stávajících lesních porostů, jejich obnova a optimalizace druhového složení v návaznosti na doporučení ÚSES,
 • zalesňování méně úrodných a méně produktivních půd či zemědělsky nevyužívaných půd, obnova přirozených biotopů (Výhon - rozšíření Velkého hájku) s maximální snahou o využití finančních prostředků z dotačních titulů MZe a EU
 • vytipování vhodných území, zpracování a doplnění stávající dokumentace pro obnovu a rozvoj lesních porostů ( lesopark Líchy).

Opaření bude realizováno etapizovaně - pro každý rok bude vypracován plán údržby a rozvoje lesních porostů.

 • Termín: 2007-2020
 • Garant: Město Židlochovice
 • Zúčastněné subjekty: Myslivecké sdružení
 • Způsob realizace: Vícezdrojové financování - EU, MŽP, MZe, rozpočet města
 • Náklady: Dle plánu na jednotlivé roky
 • Forma účasti města: garant
 • Souvislost: V.1.1, VII.1.2, VII.1.3
Vytvořeno 14.4.2015 12:47:44 | přečteno 701x | Jiří Třísko
load