VII.1.4 Údržba a rozvoj lesních porostů

 • VII.1.4.1 - Výhon - rozšíření RBC Velký Hájek
 • VII.1.4.2 - Výhon - výsadba lesního porostu ve vrcholové části 

Cílem opatření je v souladu s výše uvedenými koncepčními krajinářskými dokumenty:

 • udržování kvality stávajících lesních porostů, jejich obnova a optimalizace druhového složení v návaznosti na doporučení ÚSES,
 • zalesňování méně úrodných a méně produktivních půd či zemědělsky nevyužívaných půd, obnova přirozených biotopů (Výhon - rozšíření Velkého hájku) s maximální snahou o využití finančních prostředků z dotačních titulů MZe a EU
 • vytipování vhodných území, zpracování a doplnění stávající dokumentace pro obnovu a rozvoj lesních porostů ( lesopark Líchy).

Opaření bude realizováno etapizovaně - pro každý rok bude vypracován plán údržby a rozvoje lesních porostů.

 • Termín: 2007-2020
 • Garant: Město Židlochovice
 • Zúčastněné subjekty: Myslivecké sdružení
 • Způsob realizace: Vícezdrojové financování - EU, MŽP, MZe, rozpočet města
 • Náklady: Dle plánu na jednotlivé roky
 • Forma účasti města: garant
 • Souvislost: V.1.1, VII.1.2, VII.1.3
Vytvořeno 14.4.2015 12:47:44 | přečteno 606x | Jiří Třísko
 

První sloupec

Město Židlochovice
Pracoviště:
Nádražní 750
Masarykova 100
Náměstí Míru 152

667 01 Židlochovice
IČO: 00282979
DIČ: CZ00282979


Veřejné zakázky:
Profil zadavatele Města Židlochovice
ID profilu zadavatele ve VVZ: 639500

Druhý sloupec

Elektronická podatelna: 
ID datové schránky:  hxdby2c 


Bankovní spojení 
ČS, a.s. Židlochovice
č.ú.: 19-2027059319/0800
Odbor dopravy:
9044400277/0100
19-23229641/0100
78680237/0100

Třetí sloupec

Úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí  8:00-17:00 
středa  8:00-17:00

Doporučujeme se objednat přes REZERVAČNÍ SYSTÉM

Podatelna:
Nádražní 750, Židlochovice 
+420 547 428 711 

pracovní doba podatelny: 
pondělí 7:30-17:00 
úterý 7:30-15:00 
středa 7:30-17:00 
čtvrtek 7:30-15:00 
pátek 7:30-14:00


Čtvrtý sloupec

Návštěvnost

Celkem přístupů: 48 526 785
Za týden: 133 085
Za den: 6 881
Online návštěvníků: 75
load